သင်၏နိုင်ငံ သို့မဟုတ် ဒေသကို ရွေးချယ်ပါ လက်ရှိဝဘ်ဆိုက်တွင် ဆက်နေမည် အခြားဝက်ဆိုက်တစ်ခုကို ရွေးချယ်မည်
close

ဤဆိုက္ ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ အသုံးျပဳမႈကို စိစစ္ရန္အျပင္ သင္၏ ေလ့လာၾကည့္႐ႈမႈ အေတြ႔အႀကံဳကို အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေစရန္ ကြတ္ကီးမ်ားႏွင့္ အလားတူ နည္းပညာမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသုံးျပဳပါသည္။ ဤဆိုက္ကို ဆက္လက္၍ ေလ့လာၾကည့္ရႈျခင္းျဖင့္၊ ယင္း ကြတ္ကီးမ်ား၏ အသုံးျပဳမႈကို သင္သေဘာတူပါသည္။ ေနာက္ထပ္ ဖတ္႐ႈရန္

close

Cookie setting

F11

OPPO F11 (48MP) - brilliant portrait in low light OPPO F11 (48MP) - brilliant portrait in low light
OPPO F11 (48MP) - brilliant portrait in low light

အလင္းမွိန္မွိန္ ပံုရိပ္ထင္ထင္

OPPO F11 - capature photos with professional results
OPPO F11 - capature photos with professional results
OPPO F11 - large image sensor
OPPO F11 - 48mp + 5mp dual rear camera
OPPO F11 - 48mp + 5mp dual rear camera
OPPO F11 - 48mp + 5mp dual rear camera
OPPO F11 - 48mp + 5mp dual rear camera
OPPO F11 - 48mp + 5mp dual rear camera
OPPO F11 - 48mp + 5mp dual rear camera
OPPO F11 - 48mp + 5mp dual rear camera
OPPO F11 - 48mp + 5mp dual rear camera
OPPO F11 - 48mp + 5mp dual rear camera
OPPO F11 - 48mp + 5mp dual rear camera
OPPO F11 - 48mp + 5mp dual rear camera
OPPO F11 - 48mp + 5mp dual rear camera
 • ၄၈ သန္းေက်ာ္ရွိေသာ

  ႐ုပ္ပံုအာ႐ံုခံစနစ္

 • အလင္းဝင္ေပါက္

 • မွန္ဘီလူး

 • ၾကီးမားေသာ ဓာတ္ပံုအာ႐ံုခံဧရိယာ

 • 1.6μm

  အရြယ္အစား

ကင္မရာ

48MP+5MP ေပါင္းစပ္ထားသည့္ ေက်ာဘက္ကင္မရာႏွစ္လံုးမွာ အၾကီးစား႐ုပ္ပံုအာ႐ံုခံ၊ အလင္းဝင္ေပါက္ႏွင့္ အေကာင္းဆံုးတြက္ခ်က္ ပံုေဖာ္ေပးႏိုင္ေသာ AI စနစ္တို႕ ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ အေကာင္းတကာ့ အေကာင္းဆံုး ဓာတ္ပံုေတြကို ရရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

48MP ေက်ာဘက္ ကင္မရာႏွစ္လံုး

Pixel မ်ား ပိုမုိပါဝင္ေသာေၾကာင့္ အဆံုးစြန္ေသာ ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈရွိသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ႐ိုက္ကူးႏိုင္မွာပါ။

ပိုမိုၾကီးမားေသာ အာ႐ုံခံအရြယ္အစား

၈၀% ပိုမိုၾကီးမားေသာ ဓာတ္ပံုအာ႐ံုခံစနစ္ႏွင့္ ၾကီးမားေသာ အလင္းဝင္ေပါက္တုိ႔ ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ အလင္းပံုရိပ္မ်ား မွန္ဘီလူးထဲ ပံုမွန္ထက္
ပိုမိုဝင္ေရာက္ႏိုင္သည္။ OPPO F11 ျဖင့္ ရိုက္ကူးသည့္ ဓာတ္ပံုတိုင္းမွာ ပိုမိုအေသးစိတ္က်တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို အရယူေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္
ပံုရိပ္တိုင္းကို တိက်ျပတ္သားစြာ ေဖာ္ျပႏိုင္ေအာင္ မလိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္ေတြ ျပဳျပင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတာင္ လုပ္စရာမလိုပါ။

ကင္မရာ

48MP+5MP ေပါင္းစပ္ထားသည့္ ေက်ာဘက္ကင္မရာႏွစ္လံုးမွာ အၾကီးစားရုပ္ပံုအာရံုခံ၊ အလင္းဝင္ေပါက္ႏွင့္ အေကာင္းဆံုးတြက္ခ်က္ ပံုေဖာ္ေပးႏိုင္ေသာ AI စနစ္တို႕ ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ အေကာင္းတကာ့ အေကာင္းဆံုး ဓာတ္ပံုေတြကို ရရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

OPPO F11 - capature photos with professional results

48 MP ေက်ာဘက္ ကင္မရာႏွစ္လံုး

Pixel မ်ား ပိုမုိပါဝင္ေသာေၾကာင့္ အဆံုးစြန္ေသာ ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈရွိသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ႐ိုက္ကူးႏိုင္မွာပါ။

 • ၄၈ သန္းေက်ာ္ရွိေသာ

  ႐ုပ္ပံုအာရံုခံစနစ္

 • F1.79

  အလင္းဝင္ေပါက္

 • 6P

  မွန္ဘီလူး

 • Ball-bearing
  Closed-loop VCM

OPPO F11 - large image sensor
OPPO F11 - 48mp + 5mp dual rear camera
OPPO F11 - 48mp + 5mp dual rear camera
OPPO F11 - 48mp + 5mp dual rear camera
OPPO F11 - 48mp + 5mp dual rear camera
OPPO F11 - 48mp + 5mp dual rear camera
OPPO F11 - 48mp + 5mp dual rear camera
OPPO F11 - 48mp + 5mp dual rear camera
OPPO F11 - 48mp + 5mp dual rear camera
OPPO F11 - 48mp + 5mp dual rear camera
OPPO F11 - 48mp + 5mp dual rear camera
OPPO F11 - 48mp + 5mp dual rear camera
OPPO F11 - 48mp + 5mp dual rear camera

ပိုမိုၾကီးမားေသာ အာ႐ံုခံအရြယ္အစား

၈၀% ပိုမိုၾကီးမားေသာ ဓာတ္ပံုအာ႐ံုခံစနစ္ႏွင့္ ၾကီးမားေသာ အလင္းဝင္ေပါက္တုိ႔ ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ အလင္းပံုရိပ္မ်ား မွန္ဘီလူးထဲ ပံုမွန္ထက္
ပိုမိုဝင္ေရာက္ႏိုင္သည္။ OPPO F11 ျဖင့္ ရိုက္ကူးသည့္ ဓာတ္ပံုတိုင္းမွာ ပိုမိုအေသးစိတ္က်တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို အရယူေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္
ပံုရိပ္တိုင္းကို တိက်ျပတ္သားစြာ ေဖာ္ျပႏိုင္ေအာင္ မလိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္ေတြ ျပဳျပင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတာင္ လုပ္စရာမလိုပါ။

 • 1/2.25

  ၾကီးမားေသာ ဓာတ္ပံုအာ႐ံုခံဧရိယာ

 • 1.6μm

  Pixel အရြယ္အစား

OPPO F11 - large image sensor

A Brilliant Portrait

မ်က္ႏွာေကာက္ေၾကာင္း ဆြဲျခင္း၊ မ်က္ႏွာသြင္ျပင္ႏွင့္ အသားအရည္ကို အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာျဖင့္ နက္႐ိႈင္းစြာ
ေလ့လာရေသာေၾကာင့္ ပံုရိပ္တိုင္းကို ေနာက္ခံျမင္ကြင္းမွ သိသာထင္ရွားစြာ ေပၚလြင္လာေအာင္ အလိုအေလ်ာက္
ခ်ိန္ညွိေပးႏိုင္သည္။

OPPO F11 - OPPO portrait
OPPO F11 - ultra night mode
OPPO F11 - ultra night mode
OPPO F11 - ultra night mode
OPPO F11 - ultra night mode
OPPO F11 - ultra night mode
OPPO F11 - ultra night mode
OPPO F11 - ultra night mode
OPPO F11 - ultra night mode
OPPO F11 - ultra night mode
OPPO F11 - ultra night mode
OPPO F11 - ultra night mode
OPPO F11 - ultra night mode

ည႐ႈခင္း ႐ိုက္ကူးျခင္း

OPPO မွာ တပ္ဆင္ထားေသာ AI Ultra-clear Engine တြင္ AI Engine၊ Ultra-clear Engine ႏွင့္ Color Engine တို႕
ပါဝင္ပါသည္။ AI Engine ႏွင့္ Ultra-clear Engine တို႔က ျပီးျပည့္စံုေသာ ညရႈခင္းရိုက္ကူးျခင္းကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးမွာပါ။

AI Engine က အလိုအေလွ်ာက္မွတ္ဥာဏ္စြမ္းအားႏွင့္ ရႈခင္းမ်ားကို ရယူမွတ္သားေပးျပီး အေကာင္းဆံုးခ်ိန္ညွိေပးပါလိမ့္မယ္။

လက္ျဖင့္ကိုင္ရိုက္ရေသာ အေနအထားတြင္ MFNR က တူညီေသာ အလင္းျပဒီဂရီႏွင့္ ပံုေလးပံုကို ရိုက္ယူေပးမွာျဖစ္ျပီး HDR တြင္ အလင္းျပဓာတ္ပံုသံုးပံုကို ရိုက္ကူးေပးမည္ျဖစ္သည္။

Ultra-clear Engine တြင္ ပံုရိပ္ကိုတည္ျငိမ္ေအာင္ ထိန္းညွိေပးရန္ အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ေသာေၾကာင့္
ၾကာရွည္ဆြဲရိုက္ရေသာ အေနအထားႏွင့္ အလင္းေရာင္အားမေကာင္းေသာ အေျခအေနေတြကိုပါ အေကာင္းဆံုးခ်ိန္ညွိေပး
ႏိုင္ျပီး အသားအရည္ကို ျဖဴဝင္းမြတ္ေသာအေနအထားရရွိေအာင္ပါ ဖန္တီးရိုက္ယူေပးပါသည္။

အဆံုးစြန္ေသာ ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈရွိသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္မည္။

OPPO F11 - ultra night mode OPPO F11 - ultra night mode

ညရႈခင္း ရိုက္ကူးျခင္း

The moment you take a picture, OPPO’s exclusive AI Engine and Ultra-clear Engine has already optimized the picture in a multitude of ways to deliver a crisp clear portrait effect.

OPPO F11 - dazzle color mode OPPO F11 - dazzle color mode
OPPO F11 - dazzle color mode OPPO F11 - dazzle color mode
OPPO F11 - dazzle color mode OPPO F11 - dazzle color mode
OPPO F11 - dazzle color mode OPPO F11 - dazzle color mode
OPPO F11 - dazzle color mode OPPO F11 - dazzle color mode
 • Exposure

 •  

  Low
  Med
  High
 • Face Aware

  On
  Off
 • Black Point

 • Depth

 •  

  High Contr
  High Def
 • Color Restore

 • Color Vibrancy

 • Sharpening

လင္းလက္ေတာက္ပေစမည့္ Dazzle Color Mode

Dazzle Color Mode ကို AI Engine ႏွင့္ Color Engine
တို႔ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္သည္။

AI Engine မွ ပံုဖမ္းရယူမွတ္သားေပးျပီး အေကာင္းဆံုးခ်ိန္ညွိေပးပါသည္။

Color Engine က ေကာက္ေၾကာင္းေကာက္ေပးျပီး အလင္းႏွင့္အေရာင္
တို႔ကိုအေကာင္းဆံုးျပန္လည္တြဲဖက္ထည့္သြင္းေပးႏိုင္ေအာင္စီမံထားပါသည္။

အေရာင္မ်ားကို pixel အဆင့္ထိ ေကာက္ေၾကာင္းဆြဲ
ပံုေဖာ္ေပးႏိုင္ေသာၾကာင့္ ရုပ္ပံုတစ္ခုလံုး အေရာင္အေသြးၾကြ လွပေစပါသည္။

ျပတ္သားတိက်ျပီး အသက္ဝင္ေတာက္ပေစပါသည္။

Learn more about Camera
OPPO F11 - dazzle color mode OPPO F11 - dazzle color mode

လင္းလက္ေတာက္ပေစမည့္ Dazzle Color Mode

OPPO’s exclusive mapping curve and pixel-grade color mapping algorithm give you vivid and vibrant pictures.

Learn more about Camera

အႏုပညာရသေျမာက္ေသာ ဒီဇိုင္း

အခ်ိဳးက်လွပေသာ ဒီဇိုင္းအသစ္၊ ေရစက္ပံုစံမ်က္ႏွာျပင္၊ ေရာင္ေျပး
အလွတရားတို႕က OPPO ၏ ဒီဇိုင္းသေကၤတပင္ျဖစ္ပါသည္။

OPPO F11 - design
OPPO F11 - waterdrop screen
OPPO F11 - waterdrop screen

ေရစက္ပံုစံမ်က္ႏွာျပင္

OPPO F11 ရဲ႕ ေရစက္ပံုစံမ်က္ႏွာျပင္ ဒီဇိုင္းက အဆံုးစြန္ေသာ ၾကည့္ေကာင္းတဲ့ ခံစားမႈကို ေပးစြမ္းမွာပါ။

 • 6.5 လက္မရွိေသာ

  မ်က္ႏွာျပင္အရြယ္အစား

 • 90.70% ရွိေသာ

  မ်က္ႏွာျပင္အခ်ိဳး

 • Learn more about Design

ေရစက္ပံုစံမ်က္ႏွာျပင္

OPPO F11 သည္ ေရစက္ပံုစံမ်က္ႏွာျပင္ ဒီဇိုင္းေၾကာင့္ အဆံုးစြန္ဆံုးေသာ ၾကည့္လို႕ေကာင္းတဲ့ ခံစားမႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္မွာပါ။

 • 6.5 လက္မရွိေသာ

  မ်က္ႏွာျပင္အရြယ္အစား

 • 90.70% ရွိေသာ

  မ်က္ႏွာျပင္အခ်ိဳး

 • Learn more about Design
OPPO F11 - waterdrop screen
OPPO F11 - waterdrop screen

တိုးျမင့္ထားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

အဆင့္ျမင့္ထားတဲ့ စက္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
နည္းပညာေတြက ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာတိုင္းကို အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မယ္။

OPPO F11 - performance

VOOC အျမန္အားသြင္းစနစ္ 3.0

FFC စနစ္ျဖင့္ တြက္ခ်က္ေျဖရွင္းေပးထားေသာေၾကာင့္ VOOC အျမန္အားသြင္းစနစ္ 3.0 သည္ ဖုန္းအသံုးျပဳစဥ္ ဖုန္းအား
ျပန္လည္ ျဖည့္သြင္းေပးသည့္ (trickle-charging) စနစ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အခ်ိန္ကာလအတြင္းတြင္ပင္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ျဖင့္ ဖုန္းဆက္လက္အားသြင္းႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ရာႏႈန္းျပည့္ ဖုန္းအားျပည့္သည့္ အေနအထားသို႕ ေရာက္ရွိရန္လည္း ယခင္ဗားရွင္းထက္ မိနစ္ ၂၀ ခန္႕ ပိုမိုျမန္ဆန္မႈရွိသည္။

OPPO F11 - vooc flash charge 3.0

TÜV SÜD Safety

Quick Charge Certificate

OPPO F11 - vooc flash charge 3.0 OPPO F11 - vooc flash charge 3.0

4020mAh ဘက္ထရီ

ၾကီးမားေသာ ဘက္ထရီစြမ္းအင္ျဖင့္ တစ္ေန႕တာလံုး အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

OPPO F11 - 4020mAh battery

P70 CPU

Helio P70 မွ အားေပးျပီး 2.1GHz အထိ အသစ္ထပ္မံ အဆင့္ျမင့္ထားေသာ processor သည္ တာဗိုဖိအားျမွင့္တင္
ထားေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာအားလံုးကို ပိုမိုျမန္ဆန္ေခ်ာေမြ႕ေစပါသည္။

OPPO F11 - p70 cpu

ပမာဏေျမာက္ျမားစြာ သိမ္းဆည္းထားႏိုင္ျခင္း

သိမ္းဆည္းႏိုင္သည့္ ပမာဏမ်ားျပားေသာေၾကာင့္ သင္၏ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို စိတ္ၾကိဳက္သိမ္းဆည္းထားႏိုင္ပါျပီ။

OPPO F11 - larger storage

Hyper Boost

ဂိမ္း၊ အပလီေကးရွင္းႏွင့္ operating system တို႕ တသီးတျခားစီ ျပဳျပင္ခ်ိန္ညွိႏိုင္သည့္ Hyper Boost စနစ္ေၾကာင့္ ျပဳျပင္
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လိုအပ္ရင္ လိုအပ္သလို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ အလိုအေလ်ာက္ စီစဥ္ေပးႏိုင္သည္။

 • ပ်မ္းမွ် Frame ႏႈန္းထား 59.7

Learn more about Performance
OPPO F11 - hyper boost

ColorOS 6

Android 9.0 ကို အေျခခံျပီး အဆင့္ျမင့္ထားသည့္ ColorOS system သည္ စမတ္က်ေသာ ကားေမာင္းခ်ိန္သံုး riding mode
စနစ္၊ လက္ဟန္ထိေတြ႕ျခင္းျဖင့္ လမ္းအညႊန္းအခ်က္ျပျခင္း၊ ကြ်မ္းက်င္ေသာ smart assistant အေထာက္အကူျပဳျခင္းႏွင့္ အား
ေကာင္းေသာ cloud service မ်ားကိုပါ မူေဘာင္မပါ ဖုန္းမ်က္ႏွာ
ျပင္တြင္ ထည့္သြင္းဒီဇိုင္းလုပ္ထားပါသည္။

OPPO F11 - coloros 6

Remarks:

1.     The CMOS Image Sensor features 48 megapixels.

2.     F11 adopts a 48MP+5MP dual rear camera.

3.     Screen ratio of 90.70% is calculated by the projected area of screen display versus the projected area of touch plane.

4.     F11 utilizes a typical battery value of 4020mAh.

5.     Battery life test conditions are as follow: Watch the HD version video called “The Journey of Flower” under full Wi-Fi environment which has been added into history, using Tencent video player, meanwhile, close the danmaku. Listen to the music inserted in the phone called “You belong with me” which being set as single cycle. Play the HD version game called “Arena of Valor”.

6.     AI Scene Recognition supports 23 scenes and objects: Night, Sunriseset, Snow, Gourmet, Blue Sky, Indoor, Grass, Text/Document, Landscape, Beach, Fireworks, Infant, Dog, Cat, Spotlight, Portrait, Multi Portrait, Macro, Pure Color, Backlight, Milo Moire, Flower, Greenery.

7.     Normal charging solution would be applied to ensure the safety under certain extreme circumstances.

8.     Sample pictures for “OPPO Portrait” are not taken with an OPPO phone and are for reference only.

9.     Hyper Boost related tests conditions are as follow: Under 5V5 Mode of AOV Game, record the Average Frame Rate & Standard Deviation for Frame Rates & from entering the game till it ends with HD & high frame mode on and Average Starting Time from clicking the icon till “Game Start”, Under PUBG mobile game, record the Loading Time for Map Resources from resources matching to entering reborn point.

10.   Product images are for reference only, please refer to the actual product. Colors may vary from different retailers. Certain product specifications and descriptions may change due to unforeseen circumstances. Please refer to the actual product manual for details. The data used in this website is obtained from OPPO's technical parameters, test data from laboratories as well as third-party suppliers.

Back

ေန႔ခင္းဘက္ျဖစ္ေစ၊ ညခ်မ္းခ်ိန္ခါျဖစ္ေစ၊ အလွဓာတ္ပံုျဖစ္ေစ၊ ရႈခင္းပံုျဖစ္ေစ၊ F11 ႏွင့္ဆို အလန္းတကာ့ အလန္းဆံုးရုပ္ထြက္ကို ရရွိေစမွာပါ။

Daytime Night
OPPO F11 - daytime / night sample
OPPO F11 - daytime / night sample
OPPO F11 sample photos
OPPO F11 sample photos
OPPO F11 sample photos

ခ်ိန္ယူထားသည့္ ျမင္ကြင္းအတြင္းမွ ပံုရိပ္တိုင္းကို ျပတ္သားစြာ ဖမ္းယူေပးႏိုင္မည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္

ပံုရိပ္တိုင္းကို တိက်ျပတ္သားစြာ ဖမ္းယူႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ထားသျဖင့္ ခ်ိန္ယူထားသည့္ ျမင္ကြင္းအတြင္းမွ ပံုရိပ္တိုင္းကို ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ မွတ္တမ္းတင္ေပးႏိုင္မည့္ depth-of-field လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ရရွိေစပါသည္။

OPPO F11 - depth of field preview
OPPO F11 - depth of field preview
grammaticalizationgrammaticalization

AI ျဖင့္ ပံုရိပ္၏ ရိုက္ကြင္းအခန္းစပ္မ်ားကို မွတ္သားေပးႏိုင္ပါသည္။

AI နည္းပညာျဖင့္ ပံုရိပ္မ်ားကို ရိုက္ကြင္းအခန္းစပ္ ၂၃ ခန္းေက်ာ္ေက်ာ္ ဖမ္းယူမွတ္သားႏိုင္စြမ္း ရရွိသည့္အျပင္ ျမင္ကြင္းတိုင္းကို ေသခ်ာစြာ ထိန္းညွိထားျပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ စီစဥ္ေပးႏိုင္သည္။

OPPO F11 - ai scene recognition

အလွဆံုးျပဳျပင္ေပးျခင္း 2.1

အခုဆိုရင္ သင့္မ်က္ႏွာေပၚမာ အမွတ္အသားေပါင္း ၁၃၇ အထိ မွတ္သားေပးျပီး အလွပဆံုး မ်က္ႏွာျပင္အေနအထားရေအာင္ ခ်ိန္ညွိေပးႏိုင္သည့္အျပင္၊ သင့္ရဲ႕ဖုန္းဟာ သင့္စိတ္ၾကိဳက္ျဖစ္မယ့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ိဳးကို မွတ္သားထားေပးႏိုင္တဲ့အတြက္ ေနာက္ဆံုးျပင္ဆင္ခ်ိန္ညွိခဲ့သည့္အတိုင္း အလိုအေလွ်ာက္မွတ္သား ျပင္ဆင္ေပးသြားမွာပါ။

OPPO F11 - beautification 2.1
OPPO F11 - beautification 2.1

Sample photos for male and female

Back

ျပန္လည္ခ်ိန္ညွိ တည္ေဆာက္ထားေသာ အပိုင္းမ်ား

အလင္းအာရံုခံစနစ္ႏွင့္ အနီးကပ္ထိေတြ႕မႈ အာရံုခံစနစ္ကို ျပန္လည္ခ်ိန္ညွိထားပါသျဖင့္ ဖုန္းေခၚဆိုသည့္ အခ်ိန္အတြင္းမွာ
ေတာင္ အျခားေသာ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနကို ကာကြယ္ရန္ ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ကို ပိတ္ေပးထားပါသည္။

OPPO F11 - restructure

MIC

အလင္းအာရံုခံစနစ္

အနီးကပ္ထိေတြ႕မႈ အာရံုခံစနစ္

အေရာင္ႏွင့္ ျပီးဆံုးျခင္း

Fluorite Purple ျပီးျပည့္စံုေသာေထာင့္မ်ားပါဝင္သည့္
ဖလူအိုရိုက္ေက်ာက္ ရရွိရန္အတြက္ ႏွစ္ရွည္လမ်ားေစာင့္ဆိုင္းရမည္။

OPPO F11 သည္ စိမ္းညိဳေရာင္ႏွင့္ တည္ျငိမ္ခန္႔ညားေသာ အနက္ေရာင္ဒီဇိုင္းတို႕
ေရာယွက္ေနပံုကို ဒီဇိုင္းလုပ္ထားသျဖင့္ျပတ္သားတိက်ေသာ ခံစားမႈကို ေပးစြမး္မွာပါ။

OPPO F11 - color and artistry
OPPO F11 - color and artistry
 • Fluorite Purple
 • Marble Green

3D ေနာက္ေက်ာဖုန္းကာဗာ

Ergonomics ပညာကို အထူးေလ့လာျပီး 3D ေနာက္ေက်ာဖုန္းကာဗာကို ေသခ်ာစြာ ထိန္းညွိထားေပးေသာေၾကာင့္ သင္ဘယ္လိုပဲ ကိုင္တြယ္သံုးစြဲေစကာမူ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစပါသည္။

OPPO F11 - 3d back cover

အသုံးျပဳသူေတြ ျမင္ေတြ႕ရမည့္အပိုင္း

စပ္ေၾကာင္းရာကို ေဖ်ာက္ထားႏုိင္ျခင္းက အားလံုးအတြက္ ေခတ္ေရွ ့အေျပးဆံုး အသြင္အျပင္ကို ေပၚလြင္ေစပါသည္။

OPPO F11 - ui
Back

ပိုမိုၾကာရွည္ေသာ ဘက္ထရီသက္တမ္း

အပိုင္း ၅ ပိုင္းကို တသီးတျခားစီ ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ပိုမိုၾကာရွည္ေသာ ဘက္ထရီသက္တမ္းကို ရရွိႏိုင္
သည္။

OPPO F11 - longer battery life
 • CPU လုပ္ငန္းမ်ားစြာ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း

 • ဝန္ေဆာင္မႈမရွိျခင္းကို ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း

 • အသံ ေဝ့ေလာ့(ခ္)

 • Deep Sleep Mode

RAM ႏွင့္ ROM ေကာင္းမြန္စြာ ျပဳလုပ္ျခင္း

လံုေလာက္ေသာ သိုေလွာင္မႈရရွိရန္အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ RAM ႏွင့္ ROM အပိုင္း ၄ ပိုင္းကို ေကာင္းမြန္စြာ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။

 • Memory ကို ျပန္လည္စီစဥ္ခ်ေပးျခင္း

 • zSTD ျဖင့္ memory ကို ျခံဳေပးျခင္း

 • ေနာက္ခံ memory ျပန္လည္သံုးစြဲျခင္း

 • Kmalloc memory ခြဲေဝေပးျခင္း

OPPO F11 - RAM and ROM

အဆင္ေျပစြာ လုပ္ေဆာင္မႈ

ဂိမ္းကစားသည့္အခ်ိန္ ျဖစ္ေစ၊ အျခား အပလီေကးရွင္းတစ္ခုကို သံုးစြဲသည္ျဖစ္ေစ၊ အပလီေကးရွင္း တစ္ခုမွတစ္ခုသို႕ လႊဲ
ေျပာင္းသံုးစြဲသည့္အခ်ိန္တြင္ I/Q ေစာင့္ဆိုင္းခ်ိန္ ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ေကာင္းမြန္စြာလုပ္ေဆာင္ေပးထားသျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မႈ
တိုင္းကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစပါသည္။

OPPO F11 - smooth performance

အင္တာနက္

စမတ္က်ေသာ antenna က တည္ျငိမ္ေသာ signal အခ်က္ျပျခင္းကို ရရွိေစႏိုင္သည္။ တဆင့္ခံ ဆင္းကဒ္ကို ပိတ္လိုက္ျပီး ဂိမ္းကစားရာတြင္လည္း အေႏွာင့္အယွက္မရွိပဲ ျမန္ဆန္ေခ်ာေမြ႕စြာ ကစားႏိုင္ပါသည္။ ကြန္ယက္လမ္းေၾကာင္း ၂ ခုပါရွိသည့္ DCN စနစ္ပါဝင္သည့္အတြက္ အင္တာနက္ကို အဆက္မျပတ္ပဲ သံုးစြဲႏိုင္သည္။

OPPO F11 - internet
 • စမတ္က်ေသာ antenna လုပ္နည္းစနစ္

 • ဆင္းကဒ္ႏွစ္ခုကို ေကာင္းမြန္စြာ ျပဳလုပ္ျခင္း

 • ကြန္ယက္လမ္းေၾကာင္း ၂ ခုပါရွိျခင္း

အပူဓာတ္ပေပ်ာက္ေစျခင္း

ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္၏ ေအာက္ေျခတြင္ အလူမီနီယံအနားကြပ္ကို ထည့္ေပးထားျပီး CPU အနီးတြင္ အပူခံဂ်ယ္(လ္)ကိုပါ ထည့္
သြင္းေပးထားသည့္အတြက္ အပူလြန္ကဲျခင္းကို ကာကြယ္ႏိုင္ျပီး လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစပါသည္။

OPPO F11 - freeze tech

ဂိမ္းကစားရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳျခင္း

ဂိမ္းကစားရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳျခင္း ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ထားသျဖင့္ ေျပျပစ္သြက္လက္သည့္ သတိေပးခ်က္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္၊
ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ ဂိမ္းမွတ္တမ္းမ်ား ေကာင္းမြန္စြာ သိုေလွာင္ထားျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ အထူးစီမံထားသည့္ shortcut မ်ားျဖင့္
လ်င္ျမန္စြာျပဳလုပ္ျခင္း စသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

OPPO F11 - game assistant

Game Space

တစ္ဦးခ်င္းစီ သီးျခားဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ထားသည့္ ဂိမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဂိမ္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ပိုမိုျမင့္တင္ေစျပီး ဘက္ထရီအားကုန္ သက္သာေစပါသည္။ ဂိမ္းကစားသူမ်ားအတြက္လည္း စြဲမက္ဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ကစားႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူ
ျပဳႏိုင္သည္။

OPPO F11 - game space

ေကာင္းမြန္ေသာ ဂိမ္းအသံစနစ္

ေကာင္းမြန္ေသာ ဂိမ္းအသံစနစ္ေၾကာင့္ သင့္ကိုယ္တိုင္ ဂိမ္းတြင္ တကယ့္လက္ေတြ႕ ဝင္ေရာက္ကစားသကဲ့သို႔ ခံစားရေစပါသည္။

OPPO F11 - game speech enhancement