သင်၏နိုင်ငံ သို့မဟုတ် ဒေသကို ရွေးချယ်ပါ လက်ရှိဝဘ်ဆိုက်တွင် ဆက်နေမည် အခြားဝက်ဆိုက်တစ်ခုကို ရွေးချယ်မည်
close

ဤဆိုက္ ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ အသုံးျပဳမႈကို စိစစ္ရန္အျပင္ သင္၏ ေလ့လာၾကည့္႐ႈမႈ အေတြ႔အႀကံဳကို အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေစရန္ ကြတ္ကီးမ်ားႏွင့္ အလားတူ နည္းပညာမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသုံးျပဳပါသည္။ ဤဆိုက္ကို ဆက္လက္၍ ေလ့လာၾကည့္ရႈျခင္းျဖင့္၊ ယင္း ကြတ္ကီးမ်ား၏ အသုံးျပဳမႈကို သင္သေဘာတူပါသည္။ ေနာက္ထပ္ ဖတ္႐ႈရန္

close
close

Cookie setting

F11 Pro

OPPO F11 Pro (48MP) - brilliant portrait in low light OPPO F11 Pro (48MP) - brilliant portrait in low light

အလင္းမွိန္မွိန္

ပုံရိပ္ထင္ထင္

OPPO F11 Pro (48MP) - brilliant portrait in low light OPPO F11 Pro (48MP) - brilliant portrait in low light
OPPO F11 Pro - camera with professional portrait settings
OPPO F11 Pro - big sensor size
OPPO F11 Pro - 48MP dual rear camera
OPPO F11 Pro - 48MP dual rear camera
OPPO F11 Pro - 48MP dual rear camera
OPPO F11 Pro - 48MP dual rear camera
OPPO F11 Pro - 48MP dual rear camera
OPPO F11 Pro - 48MP dual rear camera
OPPO F11 Pro - 48MP dual rear camera
OPPO F11 Pro - 48MP dual rear camera
OPPO F11 Pro - 48MP dual rear camera
OPPO F11 Pro - 48MP dual rear camera
OPPO F11 Pro - 48MP dual rear camera
OPPO F11 Pro - 48MP dual rear camera
 • ၄၈ သန္းေက်ာ္ရွိေသာ

  ရုပ္ပံုအာရံုခံစနစ္

 • F1.79

  အလင္းဝင္ေပါက္

 • 6P

  မွန္ဘီလူး

 • ေဘာစိေလးမ်ားျဖင့္
  ျပဳလုပ္ထားသည္႔ မွန္ေျပာင္း VCM

 • 1/2.3

  ၾကီးမားေသာ ဓါတ္ပံုအာရံုခံဧရိယာ

 • 1.6μm

  Pixel အရြယ္အစား

ကင္မရာ

48 MP ေနာက္ဖက္ ကင္မရာႏွစ္လံုး

48 megapixel ကင္မရာ ပါဝင္သည္႔အတြက္ ပိုမိုရွင္းလင္း ျပတ္သားေသာ ရုပ္ထြက္ကို ရရွိေစပါသည္။

ပိုမိုၾကီးမားေသာ အာရံုခံ အရြယ္အစား

ၾကီးမားေသာ အလင္းဝင္ေပါက္သည္ အလင္းပိုမို ဝင္ေရာက္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ဓါတ္ပံုမ်ားကို ရရွိေစပါသည္။ ဓါတ္ပံုအာရံုခံ စနစ္ (sensor) က ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပိုမုိၾကီးမားေသာေၾကာင့္ အလင္းပံုရိပ္မ်ားကို ပံုမွန္ထက္ ဖမ္းယူႏုိင္စြမ္းရွိျပီး ဓါတ္ပံုမ်ားကို တိတိက်က် အေသးစိတ္ ရိုက္ယူႏုိင္ပါ
သည္။ ဒါ႔ေၾကာင့္ ႐ုပ္ထြက္မႈန္ဝါး ျခင္းကို ေလ်ာ႔ခ်ေပးႏုိင္ျပီး ပိုမိုၾကည္လင္ျပတ္သားေစပါသည္။

ကင္မရာ

အသစ္ထြက္ရွိလာမည္႔ ကင္မရာမွာ အႀကီးစားရုပ္ပံုအာရံုခံ (sensor)၊ အလင္းဝင္ေပါက္ (aperture) ႏွင့္ အေကာင္းဆံုး တြက္ခ်က္ ပံုေဖၚေပးႏုိင္ေသာ AI စနစ္တို ့ ပုိမိုပါဝင္ေသာေၾကာင့္ အေကာင္းတကာ႔ အေကာင္းဆံုး ဓါတ္ပံုေတြကို ရရွိေစမည္ ျဖစ္သည္။ ဆယ္လ္ဖီဓါတ္ပံု ႐ိုက္ကူးရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ထည္႔သြင္းထားၿပီး အလွဓါတ္ပံုရိုက္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား( portrait settings) က သင္႔ကို ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္သုံး ကင္မရာ ကိုင္ထားသလို ႐ိုက္ယူေပးနိုင္ၿပီး ၿပီးျပည္႔စံုေအာင္ ပံ႔ပိုးေပးမွာပါ။

OPPO F11 Pro - camera with professional portrait settings

48 MP ေနာက္ဖက္ ကင္မရာႏွစ္လံုး

More pixels for ultra high-resolution photos.

 • 48 Million

  Photosensitive Units

 • F1.79

  Aperture

 • 6P

  Lens

 • ေဘာစိေလးမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည္႔ မွန္ေျပာင္း VCM

OPPO F11 Pro - big sensor size
OPPO F11 Pro - 48MP dual rear camera
OPPO F11 Pro - 48MP dual rear camera
OPPO F11 Pro - 48MP dual rear camera
OPPO F11 Pro - 48MP dual rear camera
OPPO F11 Pro - 48MP dual rear camera
OPPO F11 Pro - 48MP dual rear camera
OPPO F11 Pro - 48MP dual rear camera
OPPO F11 Pro - 48MP dual rear camera
OPPO F11 Pro - 48MP dual rear camera
OPPO F11 Pro - 48MP dual rear camera
OPPO F11 Pro - 48MP dual rear camera
OPPO F11 Pro - 48MP dual rear camera

ပိုမိုၾကီးမားေသာ အာရံုခံ အရြယ္အစား

ၾကီးမားေသာ အလင္းဝင္ေပါက္သည္ အလင္းပိုမို ဝင္ေရာက္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ဓါတ္ပံုမ်ားကို ရရွိေစပါသည္။ ဓါတ္ပံုအာရံုခံ စနစ္ (sensor) က ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပိုမုိၾကီးမားေသာေၾကာင့္ အလင္းပံုရိပ္မ်ားကို ပံုမွန္ထက္ ဖမ္းယူႏုိင္စြမ္းရွိျပီး ဓါတ္ပံုမ်ားကို တိတိက်က် အေသးစိတ္ ရိုက္ယူႏုိင္ပါသည္။ ဒါ႔ေၾကာင့္ ႐ုပ္ထြက္မႈန္ဝါး ျခင္းကို ေလ်ာ႔ခ်ေပးႏုိင္ျပီး ပိုမိုၾကည္လင္ျပတ္သားေစပါသည္။

 • 1/2.25

  Large Photosensitive Area

 • 1.6μm

  Pixel Size

OPPO F11 Pro - big sensor size

OPPO ျဖင့္ အလွဓါတ္ပံုရိုက္ကူးျခင္း

OPPO ဖုန္းျဖင့္ ရုပ္ပံုမ်ားကို ဖန္တီးရာတြင္ ပံုရိပ္မ်ားအား ပုံမွန္ ဖမ္းယူရုိက္ကူး ဖန္တီးေပးထားျခင္း မဟုတ္ပါ။ OPPO
ဖုန္းကုမၸဏီအေနျဖင့္ သံုးစြဲသူ စိတ္အေက်နပ္ဆံုး ျဖစ္ႏုိင္မည္႔ ပံုစံကို ေလ႔လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး အေကာင္းဆံုးေသာ အလွဓါတ္ပံုမ်ားကို ရိုက္ယူနိုင္ေအာင္ ဖန္တီးေပးထားျခင္းေၾကာင္ ့ရွင္းလင္းျပတ္သားကာ အသက္ဝင္လွပေသာ ဓါတ္ပံုေကာင္းမ်ားကို
ရရွိေစပါသည္။

OPPO F11 Pro - A Brilliant Portrait
OPPO F11 Pro - ultra night mode
OPPO F11 Pro - ultra night mode
OPPO F11 Pro - ultra night mode
OPPO F11 Pro - ultra night mode
OPPO F11 Pro - ultra night mode
OPPO F11 Pro - ultra night mode
OPPO F11 Pro - ultra night mode
OPPO F11 Pro - ultra night mode
OPPO F11 Pro - ultra night mode
OPPO F11 Pro - ultra night mode
OPPO F11 Pro - ultra night mode
OPPO F11 Pro - ultra night mode
OPPO F11 Pro - ultra night mode
OPPO F11 Pro - ultra night mode
OPPO F11 Pro - ultra night mode
OPPO F11 Pro - ultra night mode

ညရႈခင္း ရိုက္ကူးျခင္း

OPPO ဖုန္းတြင္ တပ္ဆင္ထားသည္႔ AI Ultra-clear Engine တြင္ AI Engine၊ Ultra-clear Engine ႏွင့္ Color Engine တို
ပါဝင္ ပါသည္။ AI Engine ႏွင့္ Ultra-clear Engine တို႔ က ၿပီးျပည္႔စံုဆံုးေသာ ညရႈခင္း ရိုက္ကူးျခင္းကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးပါ
လိမ့္မည္။

AI Engine က အလိုအေလွ်ာက္မွတ္ဥာဏ္ စြမ္းအားႏွင့္ ရႈခင္းမ်ားကို ရယူမွတ္သားေပးၿပီး အေကာင္းဆံုး ခ်ိန္ညွိေပးပါလိမ့္မည္။

လက္ႏွင့္ ကိုင္ရုိက္ရေသာ အေနအထားတြင္ MFNR က တူညီေသာ အလင္းျပဒီဂရီႏွင့္ ပံုေလးပံုကို ရုိက္ယူေပးမွာျဖစ္ျပီး၊ HDR တြင္ အလင္းျပဓာတ္ပုံသံုးပံုကို ရုိက္ကူးေပးမည္ျဖစ္သည္။

Ultra-clear Engine တြင္ ပံုရိပ္ကို တည္ျငိမ္ေအာင္ ထိန္းညွိ ့ေပးရန္ အေကာင္းဆုံး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ေသာေၾကာင့္
ၾကာရွည္ဆြဲရိုက္ရေသာအေနအထားႏွင့္ အလင္းေရာင္အားမေကာင္းေသာ အေျခအေနေတြကိုပါ အေကာင္းဆံုး ခ်ိန္ညွိ
ေပးႏုိင္ၿပီး အသားအရည္ကို ျဖဴဝင္းမြတ္ေသာ အေနအထား ရရွိေအာင္ပါ ဖန္တီးရိုက္ယူေပးႏုိင္ပါသည္။

အဆုံးစြန္ဆံုးေသာ ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈရွိသည္႔ ဓါတ္ပံုမ်ားကို ျမင္ေတြ ့ႏုိင္ပါမည္။

OPPO F11 Pro - ultra night mode OPPO F11 Pro - ultra night mode

ညရႈခင္း ရိုက္ကူးျခင္း

OPPO F11 Pro - dazzle color mode> OPPO F11 Pro - dazzle color mode>
OPPO F11 Pro - dazzle color mode> OPPO F11 Pro - dazzle color mode>
OPPO F11 Pro - dazzle color mode> OPPO F11 Pro - dazzle color mode>
 • Exposure

 •  

  Low
  Med
  High
 • Face Aware

  On
  Off
 • Black Point

 • Depth

 •  

  High Contr
  High Def
 • Color Restore

 • Color Vibrancy

 • Sharpening

လင္းလက္ေတာက္ပေစမည္႔ Dazzle Color Mode

Dazzle Color Mode ကို AI Engine ႏွင့္
Color Engineတို ့ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ဖန္တီး
ထားျခင္းျဖစ္သည္။

AI Engine မွ ပံုဖမ္းရယူမွတ္သား
ေပးျပီး အေကာင္းဆံုးခ်ိန္ညွိေပးပါသည္။

Color Engine မွ ေကာက္ေၾကာင္းေကာက္ေပးျပီး
အလင္းႏွင့္အေရာင္တုိ ့ကိုအေကာင္းဆံုး
ျပန္လည္ တြဲဖက္ ထည္႔သြင္းေပးႏုိင္ေအာင္ စီမံထားပါသည္။

အေရာင္မ်ားကို pixel အဆင့္ထိ
ေကာက္ေၾကာင္းဆြဲပံုေဖာ္ေပးႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ရုပ္ပံုတခုလံုးအား
အေရာင္အေသြးၾကြ လွပေစပါသည္။

ျပတ္သားတိက်ျပီး အသက္ဝင္ေတာက္ပေစပါသည္။

Learn more about the Camera
OPPO F11 Pro - dazzle color mode> OPPO F11 Pro - dazzle color mode>

လင္းလက္ေတာက္ပေစမည္႔ Dazzle Color Mode

OPPO’s exclusive mapping curve and pixel-grade color mapping algorithm give you vivid and vibrant pictures.

Learn more about the Camera

အႏုပညာရသေျမာက္ေသာ ID

အခ်ိဳးက် လွပေသာ ဒီဇိုင္း၊ ျမင္ကြင္းက်ယ္ မ်က္ႏွာျပင္၊ အေရာင္စပ္ေျပး အလွတရားတုိ ့က OPPO ရဲ ့ဒီဇုိင္း သေကၤတ တခုျဖစ္ပါသည္။

OPPO F11 Pro - design
OPPO F11 Pro - design OPPO F11 Pro - design OPPO F11 Pro - design OPPO F11 Pro - design OPPO F11 Pro - design OPPO F11 Pro - design OPPO F11 Pro - design OPPO F11 Pro - design OPPO F11 Pro - design OPPO F11 Pro - design OPPO F11 Pro - design OPPO F11 Pro - design OPPO F11 Pro - design OPPO F11 Pro - design OPPO F11 Pro - design OPPO F11 Pro - design
OPPO F11 Pro - design OPPO F11 Pro - design OPPO F11 Pro - design OPPO F11 Pro - design OPPO F11 Pro - design OPPO F11 Pro - design OPPO F11 Pro - design OPPO F11 Pro - design OPPO F11 Pro - design OPPO F11 Pro - design OPPO F11 Pro - design OPPO F11 Pro - design OPPO F11 Pro - design OPPO F11 Pro - design OPPO F11 Pro - design OPPO F11 Pro - design

ျမင္ကြင္းက်ယ္ မ်က္ႏွာျပင္

ေရစက္ပုံေလးမွ မွ ျမင္ကြင္းက်ယ္အေနအထားအထိ F11 Pro က ႀကီးမားသည့္မ်က္ႏွာျပင္အရြယ္အစား ႏွင့္ က်ယ္ျပန္ ့သည့္မ်က္ႏွာျပင္ အခ်ိဳးရရွိေအာင္
လုပ္ေဆာင္ထားပါသည္။ ဒါေၾကာင္ ့ပိုျပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့ျမင္ရမည္၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ပိုမ်ားမည္။

 • ၆.၅ လက္မ

  မ်က္ႏွာျပင္အရြယ္အစား

 • ၉၀.၉၀%

  မ်က္ႏွာျပင္အခ်ိဳး

 • Learn more about Design

ျမင္ကြင္းက်ယ္ မ်က္ႏွာျပင္

ေရစက္ပုံေလးမွ ျမင္ကြင္းက်ယ္အေနအထားအထိ F11 Pro က ႀကီးမားသည္႔မ်က္ႏွာျပင္အရြယ္အစား ႏွင့္ က်ယ္ျပန္ ့သည္႔မ်က္ႏွာျပင္ အခ်ိဳးရရွိေအာင္
လုပ္ေဆာင္ထားပါသည္။ ဒါေၾကာင္ ့ပိုျပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့ျမင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားလည္း ပိုမ်ားမည္။

 • ၆.၅ လက္မ

  မ်က္ႏွာျပင္အရြယ္အစား

 • ၉၀.၉၀%

  မ်က္ႏွာျပင္အခ်ိဳး

 • Learn more about Design
OPPO F11 Pro - design
OPPO F11 Pro - design

တိုးျမွင့္ထားေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

အဆင့္ျမွင့္ထားတဲ႔ စက္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့့္
ေဆာ႔ဖ္ဝဲလ္ပိုင္းဆိုင္ရာ နည္းပညာေတြက
သင္႔ ရဲ႕ေန ့စဥ္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာတုိင္းကို အျမဲအေထာက္အကူျပဳေနေစပါလိမ့္မည္။

OPPO F11 Pro - performance

VOOC အျမန္အားသြင္းစနစ္ 3.0

FFC စနစ္ျဖင့္ တြက္ခ်က္ေျဖရွင္ေပးထားေသာေၾကာင့္ VOOC လွ်ပ္္တျပတ္အားသြင္းစနစ္ 3.0 က ဖုန္းအသံုးျပဳစဥ္ ဖုန္းအားျပန္လည္ျဖည္႔သြင္းေပးသည္႔ (trickle–charging ) အခ်ိန္ ကာလအတြင္းတြင္ပင္ အျမန္ႏႈန္းကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္စြမ္းရွိပါသည္။ ရာႏႈန္းျပည္႔ ဖုန္းအားျပည္႔သည္႔ အေနအထားသို ့ေရာက္ရွိရန္လည္း VOOC 1.0 ထက္ မိနစ္ ၂၀ ခန္ ့ ေလ်ာ႔နည္းမႈရွိသည္။

OPPO F11 Pro - vooc flash charge 3.0

TÜV SÜD Safety

Quick Charge Certificate

OPPO F11 Pro - vooc flash charge 3.0 OPPO F11 Pro - vooc flash charge 3.0

4000mAh ဘက္ထရီ

ႀကီးမားေသာ ဘက္ထရီ စြမ္းအင္ျဖင့္ တစ္ေနကုန္ အသံုးျပဳနိုင္သည္။

၁၅ နာရီခြဲ အသုံးခံသည္႔ ဘက္ထရီ
၁၂ နာရီ ဗီဒီယို ၾကည္႔ျခင္း
၅.၅ နာရီ ဂိမ္းေဆာ့ျခင္း

OPPO F11 Pro - 4000mAh battery
OPPO F11 Pro - 4000mAh battery
OPPO F11 Pro - 4000mAh battery
 • ဘက္ထရီသက္တမ္း

  ဘက္ထရီသက္တမ္း

  ၁၅ နာရီခြဲ အသုံးခံသည္႔ ဘက္ထရီ

 • ဗီဒီယို

  ၁၂ နာရီ ဗီဒီယို ၾကည္႔ျခင္း

 • ဂိမ္း

  ၅.၅ နာရီ ဂိမ္းေဆာ႔ျခင္း

2.1GHz အထိ အသစ္ထပ္မံ အဆင့္ျမွင့္ထားေသာ P70 CPU က P60 ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ပိုမို ျမန္ဆန္စြာ ေဒါင္းလုတ္ဆြဲႏုိင္ျပီး အသံုးျပဳရာတြင္ သိသိသာသာ အဆင္ေျပမႈရွိပါသည္။

OPPO F11 Pro - p70 cpu

ပမာဏ ေျမာက္မ်ားစြာ သိမ္းဆည္းထားႏုိင္ျခင္း

သိမ္းဆည္းႏုိင္သည္႔ ပမာဏ (Storage space) မ်ားျပားေသာေၾကာင္ ့သင့္ဧ။္ အဖိုးတန္အခ်က္အလက္မ်ားကို စိတ္ၾကိဳက္သိမ္းဆည္းထားႏုိင္ပါျပီ။

OPPO F11 Pro - 6GB storage

Hyper Boost

Hyper Boost တြင္ စနစ္ျမွင့္တင္ျခင္း (system boost) ၊ ဂိမ္းစနစ္ျမွင့္တင္ျခင္း (Game Boost) ႏွင့္
Application စနစ္ ျမွင့္တင္ျခင္း (App Boost) မ်ားပါဝင္သည္။ System, Game ႏွင့္ App မ်ားကို
ေကာင္းမြန္စြာ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ အထူးတြက္ခ်က္ခ်ိန္ညွိထားသည္႔ အတြက္ အသံုးျပဳရာတြင္ ပိုမိုလ်င္ျမန္အဆင္ေျပမႈရွိသည္။

 • ပ်မ္းမၽွ Frame ႏႈန္းထား ၅၉.၇

Learn more about Performance
OPPO F11 Pro - hyper boost

ColorOS 6

ရိုးစင္းေသာ လမ္းအညႊန္း အခ်က္ျပျခင္း၊ စမတ္က်ေသာ ကားေမာင္းခ်ိန္သုံး riding mode စနစ္၊ ကၽြမ္းက်င္ေသာ smart assistant အေထာက္အကူျပဳၿခင္း ႏွင့္ အားေကာင္းေသာ cloud service မ်ားကို ေနာက္ဆံုးေပၚ ColorOS တြင္ ထည္႔သြင္းထားသည္။ သင့္၏ အခိုက္အတန္႔တိုင္းကို ပိုမိုလွပေအာင္ ဖန္တီးေပးနိုင္စြမ္းရွိသည္။

OPPO F11 Pro - colorOS

Remarks:

1.     The CMOS Image Sensor features 48 megapixels.

2.     F11 Pro adopts a 48MP+5MP dual rear camera.

3.     Screen ratio of 90.90% is calculated by the projected area of screen display versus the projected area of touch plane.

4.     F11 Pro utilizes a typical battery value of 4000mAh.

5.     Battery life test conditions are as follow: Watch the HD version video called “The Journey of Flower” under full Wi-Fi environment which has been added into history, using Tencent video player, meanwhile, close the danmaku. Listen to the music inserted in the phone called “You belong with me” which being set as single cycle. Play the HD version game called “Arena of Valor”.

6.     AI Scene Recognition supports 23 scenes and objects: Night, Sunrise/Sunset, Snow, Gourmet, Blue Sky, Indoor, Grass, Text/Document, Landscape, Beach, Fireworks, Infant, Dog, Cat, Spotlight, Portrait, Multi Portrait, Macro, Pure Color, Backlight, Milo Moire, Flower, Greenery.

7.     Normal charging solution would be applied to ensure the safety under certain extreme circumstances.

8.     Sample pictures for “OPPO Portrait” are not taken with an OPPO phone and are for reference only.

9.     Hyper Boost related tests conditions are as follow: Under 5V5 Mode of AOV Game, record the Average Frame Rate & Standard Deviation for Frame Rates & from entering the game till it ends with HD & high frame mode on and Average Starting Time from clicking the icon till “Game Start”, Under PUBG mobile game, record the Loading Time for Map Resources from resources matching to entering reborn point.

10.   Product images are for reference only, please refer to the actual product. Colors may vary from different retailers. Certain product specifications and descriptions may change due to unforeseen circumstances. Please refer to the actual product manual for details. The data used in this website is obtained from OPPO's technical parameters, test data from laboratories as well as third-party suppliers. Actual product data may differ slightly, depending on testing software versions and environments.

Back

ေန႔ခင္းဘက္ျဖစ္ေစ၊ ညခ်မ္းခ်ိန္ခါျဖစ္ေစ၊ အလွဓါတ္ပံုျဖစ္ေစ၊ ရႈခင္းပံုျဖစ္ေစ၊ F11 Pro ႏွင့္ဆို အလန္းတကာ႔ အလန္းဆံုး ရုပ္ပံုေတြကို ရရွိေစမွာပါ။

ေန႔ခင္းဘက္ ညခ်မ္းခ်ိန္
OPPO F11 Pro - daytime / night sample
OPPO F11 Pro - daytime / night sample
OPPO F11 Pro - daytime / night sample
OPPO F11 Pro sample photos

ခ်ိန္ညႇိ ျမင္ကြင္းအတြင္းမွ ပံုရိပ္တုိင္းကို ျပတ္သားစြာဖမ္းယူေပးႏုိင္မည္႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (Depth-of- field Preview)

ပံုရိပ္တုိင္းကို တိက်ျပတ္သားစြာ ဖမ္းယူႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ထားသျဖင့္ ခ်ိန္ယူထားသည္႔ ျမင္ကြင္းအတြင္းမွ ပံုရိပ္တုိင္းကို ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ မွတ္တမ္းတင္ေပးႏုိင္မည္႔ depth-of-field လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ရရွိေစပါသည္။

OPPO F11 Pro - depth of field preview
OPPO F11 Pro - depth of field preview
grammaticalizationgrammaticalization

AI နည္းပညာျဖင့္ ပံုရိပ္မွတ္သားျခင္း

AI နည္းပညာျဖင့္ ပံုရိပ္မ်ားကို ရိုက္ကြင္းအခန္းစပ္၂၃ ခန္းေက်ာ္ေက်ာ္ ဖမ္းယူမွတ္သားႏုိင္စြမ္းရွိပါသည္။ သင့္ဘဝပံုရိပ္ထဲက အခန္းဆက္ တကြက္ခ်င္းစီကို အေကာင္းဆံုး ခ်ိန္ညွိကာ မွတ္တမ္းတင္ သိမ္းဆည္းထားႏုိင္ပါသည္။

OPPO F11 Pro - ai scene recognition

အလွျပဳျပင္ျခင္းအဆင့္ ၂.၁

အခုဆုိရင္ သင့္မ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွာ အမွတ္ေပါင္း ၁၃၇ အထိ မွတ္သားေပးထားၿပီး အလွပဆံုး မ်က္ႏွာျပင္အေနအထား ရေအာင္ ခ်ိန္ညွိေပးထားႏုိင္သည္႔အျပင္၊ သင္႔ရဲ ့ဖုန္းဟာ သင္႔စိတ္ၾကိဳက္ျဖစ္မယ္႔ ျပင္ဆင္မႈမ်ိဳးကို မွတ္သားထားေပးႏုိင္တဲ႔အတြက္
ေနာက္ဆံုး ျပင္ဆင္ခ်ိန္ညွိခဲ႔သည္႔ အတုိင္း အလိုအေလွ်ာက္ မွတ္သား ျပင္ဆင္သြားေပးမွာပါ။

OPPO F11 Pro - beautification 2.1
OPPO F11 Pro - beautification 2.1

ေယာက္်ားေလးႏွင့္ မိန္းကေလးရဲ႕နမူနာပုံ

Back

ျပန္လည္ ခ်ိန္ညွိ တည္ေဆာက္ထားေသာ အပိုင္းမ်ား

အလင္းအာရံုခံစနစ္ ႏွင္ ့အနီးကပ္ထိေတြ႕မႈအာရံုခံစနစ္ကို ျပန္လည္ခ်ိန္ညွိထား
ပါသည္။ဒါေၾကာင့္ ဖုန္းေခၚဆိုသည္႔ အခ်ိန္အတြင္းမွာေတာင္ အျခားေသာ အေႏွာက္အယွက္
ျဖစ္ႏုိင္သည္႔ အေျခအေနကို ကာကြယ္ရန္ ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ကို ပိတ္ေပးထားပါသည္။

OPPO F11 Pro - restruction

MIC

အနီးကပ္ထိေတြ႕မႈ
အာရံုခံစနစ္

အလင္းအာရံုခံစနစ္

အနီးကပ္
ထိေတြ ့မႈ
အာရံုခံစနစ္

ဓါတ္ပံုရုိက္ခ်ိန္မွ ေပၚထြက္လာမည္႔ လၽွိဳ႕ ဝွက္ကင္မရာ(Pop up Selfie Camera)

ဓါတ္ပံုရိုက္စဥ္တြင္ ေပၚထြက္လာမည္႔ လၽွိဳ႕ ဝွက္ကင္မရာ (Pop up Selfie Camera) ကို ဖုန္းရဲ ့အလယ္ဗဟုိ တည္႔တည္႔မွာ
တပ္ဆင္ထားျပီး သင္႔ရဲ ့ ဆယ္လ္ဖီဓါတ္ပံုတုိင္းကို ပိုသဘာက်က် လွပေစပါတယ္။ ၾကည္လင္တဲ႔ဒီဇိုင္းနဲ ့ တပ္ဆင္ေပးထားတာမို ့ ထိေတြ ့ခိ်န္မွာေတာင္ တပ္ဆင္ထားမွန္း မသိသာေလာက္ေအာင္ ေသသပ္လွပေနေစပါတယ္။

OPPO F11 Pro - rising camera OPPO F11 Pro - rising camera

ေရြးခ်ယ္စရာ ဆန္းသစ္သည္႔ အေရာင္မ်ား

Thunder Black ကို လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေရွ ့ေျပးဦးေဆာင္ေနသည္႔
အေသးစိတ္ အေရာင္စပ္ျခင္းနည္းပညာျဖင့္ အသုံးျပဳထားျပီး သုံးေရာင္စပ္ေရာင္ေျပး
ယွက္သန္းေန ့သည္႔ အသြင္ ထုတ္လုပ္ထားရွိပါသည္။

ညခ်မ္းအခ်ိန္ကဲ႔သို ့ေအးျမေသာ အနက္ေရာင္အၾကား အျပာႏွင့္ အစိမ္း အလင္းတန္းမ်ား ေရာယွက္ လြင့္ ပ်ံကာ
ကခုန္ေနသည္႔ အလား တမူထူးျခား လွပသည္႔ အသြင္ျဖင့္ Aurora Green ကို ျမင္ေတြ ့ႏုိင္ပါသည္။ အမွတ္တရတိုင္းကို ဖန္တီးဖို႔ အလင္းေရာင္နဲ႔အတူ အမိအရ ဖမ္းဆုပ္လိုက္ပါ။

OPPO F11 Pro - color and artistry
OPPO F11 Pro - color and artistry
 • Thunder black
 • Aurora green

3D ေနာက္ေက်ာဖုန္းကာဗာ

အစြန္းဆံုးအထိ သက္ေတာင့္သက္သာ မႈရွိသည္ ့
ခံစားမႈကို ေပးႏုိင္ေသာ 3D ေနာက္ေက်ာဖုန္းကာဗာ

OPPO F11 Pro - 3d back cover

အလွဆင္ကြင္း

ျပီးျပည္႔စံုသည္႔ အသြင္ရရွိႏုိင္ရန္ ပါဝင္သည္႔ စက္ပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းအားလံုးကို အလွဆင္ကြင္းအတြင္း
ေသသပ္လွပစြာထည္႔သြင္း တပ္ဆင္ေပးထားပါသည္။

OPPO F11 Pro - decorative ring OPPO F11 Pro - decorative ring

ကိုယ္ထည္ပိုင္းအား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ ထိန္းညိွထားျခင္း

ကုိယ္ထည္ပိုင္း ကို ေသခ်ာစြာ ထိန္းညွိထားေပးေသာေၾကာင့္ သင္ဘယ္လိုပဲ ကိုင္တြယ္သံုးစြဲေစကာမူ အေကာင္းဆံုးေသာ အသံအရည္အေသြးကို ရရွိေစပါမည္။

OPPO F11 Pro - structural adjustments

လျခမ္းေကြးသ႑ာန္ စပီကာ

စပီကာကို အေကာင္းဆံုးခ်ိန္ညွိႏုိင္သည္႔ အေနအထားရေအာင္ တပ္ဆင္ေပးထားသည္႔အတြက္ အသံၾကည္
ၾကည္လင္လင္ျဖင့္ ဂိမ္းကစားႏုိင္၊ ဗီြဒီယို ၾကည္႔
ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

Receiver ႏွစ္ခု ပါဝင္ျခင္း

ပိုမို လြတ္လပ္မႈရွိၿပီး ၾကည္လင္ ျပတ္သားေသာ
အသံကို ၾကားႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

အသုံးျပဳသူေတြ ျမင္ေတြ႕ရမည့္အပိုင္း (UI)

စပ္ေၾကာင္းရာကို ေဖ်ာက္ထားႏုိင္ျခင္းက အားလံုးအတြက္ ေခတ္ေရွ ့အေျပးဆံုး အသြင္အျပင္ကို ေပၚလြင္ေစပါသည္။

OPPO F11 Pro - ui
Back

ပိုမိုၾကာရွည္သည့္ ဘက္ထရီသက္တမ္း

ႀကီးမားေသာ ဘက္ထရီ စြမ္းအင္ျဖင့္ တစ္ေနကုန္ အသံုးျပဳနိုင္သည္။

OPPO F11 Pro - longer battery life
 • CPU လုပ္ငန္းမ်ားစြာ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ လုပ္ေဆာင္နိုင္ျခင္း

 • မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ RAM

 • အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းကို ေကာင္းမြန္စြာ ျပဳလုပ္ျခင္း (No Service Optimization)

 • Audio Wakelock

 • Deep Sleep Mode

RAM ႏွင့္ ROM ေကာင္းမြန္စြာ ျပဳလုပ္ျခင္း

လံုေလာက္ေသာ သိုေလွာင္မႈရရွိရန္ အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ RAM ႏွင့္ ROM အပိုင္း ၄ ပိုင္းကို ေကာင္းမြန္စြာ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။

 • Memory ကို ျပန္လည္ အစီအစဥ္ခ်ေပးျခင္ (Anti-fragmentation) စနစ္

 • zSTD ျဖင့္memory ကိုျခံဳေပးျခင္း

 • ေနာက္ခံ memory ျပန္လည္သုံးစြဲျခင္း

 • Kmalloc memory ခြဲေဝေပးျခင္း

OPPO F11 Pro - RAM and ROM

လုပ္ေဆာင္မႈပိုင္း ျမန္ဆန္ေခ်ာေမြ႕ျခင္း

ဂိမ္းကစားသည့္အခ်ိန္ျဖစ္ေစ၊ အျခား Application တစ္ခုကို သံုးစြဲသည္ျဖစ္ေစ Application တစ္ခုမွတစ္ခုသို႕ လႊဲေျပာင္းသံုးစြဲသည့္အခ်ိန္တြင္ ေစာင့္ဆိုင္းခ်ိန္ေလ်ာ့နည္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးထားသျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မႈတုိင္းကို ပိုမို အဆင္ေျပေခ်ာ့ေမြ႕
ေစပါသည္။

OPPO F11 Pro - smooth performance

အင္တာနက္

စမတ္က်ေသာ antenna က တည္ၿငိမ္ေသာ signal အခ်က္ျပျခင္းကို ရရွိေစနိုင္သည္။ တစ္ဆင့္ခံ SIM ကဒ္ တစ္ခုကို
ပိတ္လိုက္ၿပီး ဂိမ္းကစားရာတြင္လည္း အေနွာက္အယွက္မရွိပဲ ကစားနိုင္ပါသည္။ ကြန္ရက္လမ္းေႀကာင္း ၂ ခု
ပါရွိသည့္အတြက္ အင္တာနက္ကို အဆက္မျပတ္ပဲ သံုးစြဲနိုင္သည္။

OPPO F11 Pro - internet
 • စမတ္က်ေသာ antenna လုပ္နည္းစနစ္

 • SIM ကဒ္ ႏွစ္ခုကို ေကာင္းမြန္စြာျပဳလုပ္ျခင္း

 • ကြန္ရက္လမ္းေႀကာင္း ၂ ခု ပါရွိျခင္း

အပူဓါတ္ပေပ်ာက္ေစျခင္း

ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္၏ ေအာက္ေျခတြင္ အလူမီနီယံ အနားကြပ္ကို ထည့္ေပးထားျပီး CPU အနီးတြင္ အပူခံ ဂ်ယ္လ္(Gel) ကုိပါ ထည့္သြင္းေပးထားသည့္အတြက္ အပူလြန္ကဲျခင္းကို ကာကြယ္နိုင္ျပီး လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ပိုမို အဆင္ေျပေစပါသည္ ။

OPPO F11 Pro - freeze tech

ဂိမ္း ကစားရာတြင္ ပိုမိုအေထာက္အကူျပဳျခင္း

ေနာက္ဆုံးေပၚထြက္လာေသာ အျပန္အလွန္တုံ႔ျပန္မႈဒီဇိုင္းအသစ္က ဂိမ္းကစားသူမ်ားကို စြဲမက္ဖြယ္ေကာင္း ေလာက္ေအာင္ ကစားနိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္။

OPPO F11 Pro - game assistant

Game Space

Game Space သည္ ဂိမ္းကစားျခင္း၏ ဝန္ေဆာင္မႈအားလံုးကို ဆိုလိုသည္။ ၎သည္ ဂိမ္းမ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ Game Space တြင္ ထည့္သြင္းထားၿပီး လက္ေတြ႔ကစားရာတြင္လည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ စီစဥ္ေပးနိုင္စြမ္းရွိသည္။ အျခား ဂိမ္းမ်ားကို ရွာနိုင္သည့္အျပင္ ေဆာ့ထားေသာ ဂိမ္း မွတ္တမ္းမ်ားကိုလည္း ေကာင္းမြန္စြာ သိုေလွာင္ထားနိုင္သည္။

OPPO F11 Pro - game space

ေကာင္းမြန္ေသာ ဂိမ္းအသံစနစ္

ေကာင္းမြန္ေသာ ဂိမ္းအသံစနစ္ေၾကာင့္ သင့္ကိုယ္တိုင္ ဂိမ္းတြင္ တကယ့္လက္ေတြ႕ ဝင္ေရာက္ကစားသကဲ့သို႔ ခံစားရေစပါသည္။

OPPO F11 Pro - 3d game sound effect