သင်၏နိုင်ငံ သို့မဟုတ် ဒေသကို ရွေးချယ်ပါ လက်ရှိဝဘ်ဆိုက်တွင် ဆက်နေမည် အခြားဝက်ဆိုက်တစ်ခုကို ရွေးချယ်မည်
close

ဤဆိုက္ ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ အသုံးျပဳမႈကို စိစစ္ရန္အျပင္ သင္၏ ေလ့လာၾကည့္႐ႈမႈ အေတြ႔အႀကံဳကို အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေစရန္ ကြတ္ကီးမ်ားႏွင့္ အလားတူ နည္းပညာမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသုံးျပဳပါသည္။ ဤဆိုက္ကို ဆက္လက္၍ ေလ့လာၾကည့္ရႈျခင္းျဖင့္၊ ယင္း ကြတ္ကီးမ်ား၏ အသုံးျပဳမႈကို သင္သေဘာတူပါသည္။ ေနာက္ထပ္ ဖတ္႐ႈရန္

close
close

Cookie setting

6.2’’ Super Full Screen

The 6.2-inch Super Full Screen stimulates the senses across all
your everyday mobile phone experiences. Also with a new 19:9
aspect ratio, the A3s gives you an all-round superior view.

Glossy Unique Design

An elegant back cover that catches the eye with its mesmerizing interplay
of light and shadow from different angles, OPPO A3s offers a superbly
comfortable feeling in your hand.

Fashionable Colors

Featuring 2 bold, fashionable red and dark purple colors, the A3s is a
genuine style accessory. Red is forever a classic while dark purple is low-key
and fashionable, the choice is yours.

Dual Rear Camera

The dual rear cameras bring an excellent portrait experience to everyone.
With A3s, no longer do you need that other camera. Instead, get a
stunning cover shot portrait photo with one simple click.

AI Beauty 2.0

Like your personal beauty artist, AI selfie can
recognize your features and then beautify
them using its powerful algorithm. Whether
you are snapped with your other half or in a
mixed group, AI Beauty 2.0 uniquely adapts for
each person.

Snapdragon Octa-Core CPU 14nm

Smoother UI transitions, multitasking, and switching between apps are all
supported by the enhanced 64-bit Snapdragon Octa-Core CPU. With 14nm
processing, it brings a faster, fluid and energy-saved operating experience.

4230mAh Long-Lasting Battery

Equipped with a 4230mAh battery, A3s can easily last up to 18 hours.
Listen to music? Play games? No problem, never worry about running
out of battery.

Speedy Facial Unlock

Fast, convenient and accurate, face unlock is just like saying hello to your
A3s. Whether you have wet hands or are wearing gloves, facial unlock can
still unlock your phone immediately.

The Newest Design

The new ColorOS 5.1 brings forth a brand new UI system
and operation interface. Simple, friendly and faster, it’s
refreshing in every sense of the word.

Music Party

Time to light up your party! When you want to amp up
your music, the “Music-party” function can offer a fun
solution for you and your friends. Open up a hotspot,
and your friends’ phones can be connected
immediately to play the same track.

Remarks:

1. The length of the diagonal of the screen is 6.2 inches when the four corners of the display are stretched at right angles. (The actual visible area would be smaller.)

2. Typical battery value of OPPO A3s is 4230mAh.

3. The Full Screen Multitasking supports WhatsApp, Messenger, Line and WeChat, but may differ between countries or ColorOS versions.

4. Facial Unlock speed may differ based on the actual situation.

5. Product pictures are for reference only. Please refer to the actual product. Certain product specifications and descriptions may change due to reasons like changes in suppliers. Please refer to the actual product. The data in the page came from the designed technical parameters by our company, and test data from the laboratories and from our suppliers. In actual circumstances, the data will differ slightly, depending on the test software version, specific testing environment, and specific version.