ColorOS 5.2

ColorOS 5.2

ပိုၿပီး ေခတ္မီဆန္းသစ္ၿပီး အသုံးဝင္တယ္

အသစ္စက္စက္ ျမင္ကြင္းဒီဇိုင္း

သံုးစြဲသူေတြအ
တြက္ ပိုမိုေကာင္း
မြန္တဲ႔ ထိေတြ႕ခံစားမႈ

မူလစာမ်က္ႏွာ (Home Page) ကေန App Icon ေလးေတြအထိ၊ စာလုံး အရြယ္အစား ကေန
ေနာက္ခံအေရာင္အထိ စတဲ႔ သုံးစြဲသူျမင္
ေတြ႕ရတဲ႔အပိုင္း (User Interface) ေတြမွာ လုံးဝ သစ္လြင္ေနတဲ႔ ျမင္ကြင္းအသစ္တစ္ခုကို ColorOS 5.2 မွာ ဒီဇိုင္းလုပ္ထားပါတယ္။ ဒီျမင္ကြင္းဒီဇိုင္း အသစ္က သင့္ကို ပိုမိုေခတ္မီဆန္း
သစ္ၿပီး အသုံးဝင္မႈ ပိုမိုျမင့္မားတဲ႔ အထိအ
ေတြ႕ကို ေပးစြမ္းနိုင္ပါလိမ့္မယ္။

barLeft barMiddle barRight
phoneLeft phoneMiddle phoneRight
Google Lens

Google Lens

သင္ေတြ႕ျမင္ေနရတဲ႔ ကမၻာေလာက
ႀကီးကို စိတ္ႀကိဳက္ ေလ႔လာရွာေဖြမႈ
ျပဳလုပ္ၾကည္႔ပါ

အသုံးဝင္တဲ႔ Google Lens နဲ႔ဆို သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ၿပီးစီး
ေအာင္ လုပ္ေဆာင္နိုင္တဲ႔ အျပင္ သင့္ပတ္
ဝန္းက်င္ကမၻာႀကီးနဲ႔ အျပန္အလွန္ ဆက္
သြယ္နိုင္ပါတယ္။

s3Icon
s3DecoL s3DecoR
s3Phone

Smart Scan

လြယ္ကူရိုးရွင္းတဲ႔ ဘာသာျပန္ျခင္း

OCR စာသားကို ဘယ္ဘာသာရပ္မဆို Scan ဖတ္႐ုံ သို႔မဟုတ္ ဓာတ္ပုံရိုက္႐ုံနဲ႔ လြယ္လင့္တကူ စာလုံးပုံရိပ္ကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာနိုင္ၿပီး ဘာသာျပန္
ေပးနိုင္တဲ႔ OCR စနစ္ပါဝင္ပါတယ္။

s4Deco
s4Casing
s4video

Google Assistant

သင့္ကို နား
လည္မႈ ေပးနိုင္ဆုံး

အနီးဆုံး စားေသာက္ဆိုင္ ဘယ္မွာရွိလဲ၊ ဒီေန႔ ရာသီဥတု အေျခအေနဘယ္လိုလဲ စတဲ႔ သတင္းအခ်က္အ
လက္ေတြကို သင့္ရဲ ့ ကိုယ္ေရးအတြင္းေရးမွဴး တစ္
ေယာက္လို ရွာေဖြေပးနိုင္ပါတယ္။ “Hey, Google” လို႔ တခ်က္ေမး႐ုံနဲ႔ Google Assistant က သင့္ေမးခြန္းေတြကို ခ်က္ခ်င္းေျဖေပးၿပီး သင့္လိုအပ္ခ်က္တိုင္းကို အကူအညီေပးနိုင္ပါတယ္။

s5Phone
s5ListTop s5ListMiddle s5ListBottom

Smart Bar

အခန္႔သင့္ဘက္စံု
လုပ္ေဆာင္ခ်က္

Smart Bar ေပၚမွာပဲ app တစ္ခုမွ တစ္ခု လြယ္ကူစြာ ေျပာင္းလဲ သံုးႏိုင္ျပီး ဂိမ္း
ေဆာ႔ရင္း ဗီဒီယို ၾကည္႔ရင္း နဲ႔ေတာင္ ေဒတာဖိုင္ေတြပို႔ျခင္း၊ စာပို႔ ျခင္းနဲ႔ Screenshot ႐ိုက္ျခင္းတို႔ကို လြယ္ကူစြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါျပီ။

s7Phone s7Shadow

Music on Display

အလုပ္ သို႔မဟုတ္
ဂိမ္းကစား မဖ်က္ဘဲ ဗီဒီယို တစ္ၿပိဳင္
တည္း နားဆင္ခံစားနိုင္ျခင္း

အခုဆိုရင္ဗီဒီယိုေတြကို ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ ပိတ္ထားရင္းေတာင္ ေနာက္ခံအေနနဲ႔ ဆက္လက္ဖြင့္ထားလို႔ ရပါတယ္။ ဗီဒီယို အသံကို ဆက္ဖြင့္ထားရင္း တျခား လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို တစ္ၿပိဳင္နက္ လုပ္ေဆာင္နိုင္ပါၿပီ။

s8BG s8BG s8Phone

Video Editing

သင့္ရဲ႕ ကၽြမ္းက်င္တဲ႔
တည္းျဖတ္သူ

ဗီဒီယိုကို အေႏွးအျမန္ခ်ိန္ညႇိျခင္း၊ ပုံပိုလွေအာင္ Filter အသုံးျပဳျခင္း၊ ေနာက္ခံ အျပင္အဆင္ ထည္႔ျခင္း စတဲ႔ ဗီဒီယိုျပဳျပင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္အသစ္ေတြကို ကၽြမ္းက်င္ပိုင္နိုင္စြာ လုပ္ေဆာင္နိုင္မယ္။

s10Phone s10Phone s10Phone

Block Harassing Calls & Messages

ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးက ပထမ

ဖုန္းေခၚဆိုမွု ပိတ္လိုတဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ ဖုန္းနံပါတ္ကိုပဲ ေရြးခ်ယ္ၿပီး အခ်ိန္အကန္ ့နဲ႔ ဖုန္း
ေခၚဆိုမႈ ပိတ္ထားနိုင္တဲ႔အတြက္ တယ္လီ
ဖုန္းမွတစ္ဆင့္ ေႏွာင့္ယွက္ခံရမွုကို ကင္း
ေဝးေစနိုင္ပါတယ္။

s11Phone s11Phone

Smart Cleaning

အေသးစိတ္ ခြဲ
ၿခမ္းစိတ္ျဖာၿပီး
ဖယ္ရွားတဲ႔
လုပ္ေဆာင္ခ်က္

Color OS 5.2 က AI နည္းပညာပါရွိလို႔ သင္ App အသံုးျပဳမွုကို စီစစ္ေလ႔လာႏိုင္ၿပီး အ
ခ်ိန္အၾကာႀကီး အသံုးမျပဳေတာ႔တဲ႔ App
ေတြကို အလိုအေလ်ာက္ ပိတ္ဖို႔ အႀကံျပဳနိုင္တဲ႔အတြက္ ဖုန္းအသံုးျပဳရာတြင္ ပိုမိုလ်င္
ျမန္ၿပီး ဘက္ထရီ သက္တမ္းကို ပိုမိုၾကာ
ရွည္ေစနိုင္ပါတယ္။

s11Phone

Remarks:

    1. Smart Scan: Scan Document, Photo Translate and Scan & Translation are only available in India. Scan business card is available in the following countries/regions: Taiwan/Japan/UK/France/Italy/Spain/Netherlands/Belgium/Russia/India/Australia/New Zealand.

    2. The phones numbers & the person’s name showed here are all fictitious which are for reference only without any meaning.

    3. Product images are included for reference only. Certain product specifications and descriptions may change due to unforeseen circumstances. Please refer to the actual product manual for details. The data used on this website is obtained from OPPO’s technical parameters, test data from laboratories as well as third-party suppliers. Actual product data may differ slightly, depending on testing software versions and environments.