សួស្តី សូមជ្រើសរើសភាសារបស់អ្នក ស្ថិតនៅលើគេហទំព័របច្ចុប្បន្ ជ្រើសរើសគេហទំព័រផ្សេងទៀត
close

ពួកយើងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យបន្តិចបន្ទួច(cookies)បញ្ចូលទៅក្នុង web browser របស់អ្នកនិងបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងនេះដើម្បីអោយវិបសាយដំណើរការបានត្រឹមត្រូវល្អ វិភាគទៅលើចរាចរណ៍នៃវិបសាយ និងជួយសម្រួលដល់ការស្វែងរករបស់អ្នកអោយកាន់តែប្រសើរឡើង និងមានភាពងាយស្រួយ។ ប្រសិនបើអ្នកបន្តប្រើប្រាស់វិបសាយនេះដើម្បីស្វែងរកឯកសារផ្សេងៗ អ្នកយល់ព្រមក្នុងការប្រើប្រាស់ cookies. អានបន្ថែម

close
close

Cookie setting

Reno Series

Reno

Reno 10x zoom

Dimension Image

Reno

Reno Dimension Image

Reno 10x zoom

Reno Series Dimension Image

Exterior

Reno

Reno Exterior

Reno 10x zoom

Reno Series Exterior

Reno

Height : 15.66cm / 156.6mm
Width : 7.43cm / 74.3mm
Thickness : 0.90cm / 9.0mm
Weight : About 185g

Reno 10x zoom

Height : 16.2cm / 162.0mm
Width : 7.72cm / 77.2mm
Thickness : 0.93cm / 9.3mm
Weight : About 215g

Reno

Color : Jet Black, Ocean Green
Operating System : ColorOS 6, based on Android 9
Processor : Qualcomm SDM710
GPU : Adreno™ 616
Battery Capacity : 3765mAh (TYP), 3680 (MIN)
RAM : 6GB / 8GB
Storage : 128GB / 256GB

Reno 10x zoom

Color : Jet Black, Ocean Green
Operating System : ColorOS 6, based on Android 9
Processor : SM8150
GPU : Adreno™ 640
Battery Capacity : 4065mAh (TYP), 3975mAh (MIN)
RAM : 6GB / 8GB
Storage : 128GB / 256GB

Reno

Size : 6.4''
Touchscreen : Multi-touch, Capacitive Screen
Resolution : 2340 by 1080 pixels at 402 ppi
Colors : 16.7 million colors
Screen Ratio : 93.1%
Type : AMOLED on-cell

Reno 10x zoom

Size : 6.6''
Touchscreen : Multi-touch, Capacitive Screen
Resolution : 2340 by 1080 pixels at 387 ppi
Colors : 16.7 million colors
Screen Ratio : 93.1%
Type : AMOLED on-cell

Reno

Rear Sensor : 48MP & 5MP
Front Sensor : 16MP
Aperture :
Front: 16MP F2.0
Rear: 48MP F1.7 + 5MP F2.4
Features :
Rear 6P camera of 48MP, PDAF;
Front 5P camera of 16MP with beauty function
Camera Mode :
Photo, Video, Expert, Pano, Portrait, Night, Time Lapse, and Slo-Mo
Video :
Front camera: 1080P/720P@30fps
Rear camera: Up to 4K@30fps, 1080P@60fps/30fps, 720P@60fps/30fps

Reno 10x zoom

Rear Sensor : 48MP + 8MP + 13MP
Front Sensor : 16MP
Aperture :
Front: 16MP F2.0
Rear: 48MP F1.7 + 8MP F2.2 + 13MP F3.0
Features :
Rear 6P camera of 48MP, PDAF, dual OIS;
Front 5P camera of 16MP with beauty function
Camera Mode :
Photo, Video, Expert, Time-lapse, Pano, Night, and Portrait
Other Features : 10x telephoto
Video :
Front camera: 1080P/720P@30fps
Rear camera: 4K@60fps/30fps, 1080P@60fps/30fps, 720P@60fps/30fps

Reno

Reno 10x zoom

Reno

Frequencies :
GSM: 850/900/1800/1900MHz
WCDMA: Bands 1/5/8
LTE FDD: Bands 1/3/5/7/8
LTE TDD: Bands 38/40/41
SIM Card Type : Nano-SIM / Nano-USIM
Bluetooth : 5.0
WLAN Function : WLAN 2.4G / WLAN 5G, WLAN Display
OTG : Support
NFC : Supported

Reno 10x zoom

Frequencies :
GSM: 850/900/1800/1900MHz
WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/19
LTE FDD: Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/29/32/66
LTE TDD: Bands 34/38/39/40/41
SIM Card Type : Nano+Nano/Micro SD, 2 of 3
Bluetooth : 5.0
WLAN Function : WLAN 2.4G / WLAN 5G, WLAN Display
OTG : Support
NFC : Supported

Reno

Reno 10x zoom

Reno

Geomagnetic Sensor

Light Sensor    

Proximity Sensor    

Accelerometer

Other Sensors

Reno 10x zoom

Geomagnetic Sensor

Light Sensor    

Proximity Sensor    

Accelerometer

Gyro Sensor

Laser Focus

Reno

OPPO Reno *1

Adapter*1

Headset *1

USB-C Charge Cable*1

Important Info. Booklet with Warranty Card *1

Quick Start Guide *1

SIM Card Ejector *1

Protect Film *1

Case *1


Reno 10x zoom

OPPO Reno 10x Zoom *1

Adapter*1

Headset *1

USB-C Charge Cable*1

Important Info. Booklet with Warranty Card *1

Quick Start Guide *1

SIM Card Ejector *1

Case *1


Reno

Product ID : CPH1917

Reno 10x zoom

Product ID : CPH1919

Reno

A special technology is applied to conceal the proximity sensor on the upper front of OPPO's smartphone for the whole look of simplicity. It may cause abnormality of proximity function if the film or protector covers the proximity sensor area. Refer to OPPO's official layout of protector and film for details.

Download Layout

 

Reno 10x zoom

A special technology is applied to conceal the proximity sensor on the upper front of OPPO's smartphone for the whole look of simplicity. It may cause abnormality of proximity function if the film or protector covers the proximity sensor area. Refer to OPPO's official layout of protector and film for details.

Download Layout


*រាល់ផលិតផលនិងលក្ខណៈពិសេសដែលបានបង្ហាញចេញមកអាចមានភាពខុសគ្នាពីផលិតផលសម្រេច ដោយវានឹងត្រូវយោងទៅតាមផលិតផលដែលមានភាពជាក់ស្តែង។ ទាំងនោះគឺជាការរួមបញ្ចូលគ្នា ប៉ុន្តែវាមិនត្រូវបានកំណត់សម្រាប់មុខងារនានាលើលក្ខណៈ ពិសេសនៃអត្ថប្រយោជន៍ នៃតម្លៃ នៃសមាសធាតុ និងចំណុចក្រាហ្វិកដែលមានភាពទាក់ទាញនោះទេ។ ភាពងាយស្រួល និងសមត្ថភាពរបស់ទូរស័ព្ទអាចមានការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុននោះទេ។ រូបភាពដែលមានក្នុងទូរស័ព្ទនេះ គឺជាឯកសារយោងតែប៉ុណ្ណោះ។