សួស្តី សូមជ្រើសរើសភាសារបស់អ្នក ស្ថិតនៅលើគេហទំព័របច្ចុប្បន្ ជ្រើសរើសគេហទំព័រផ្សេងទៀត
close

ពួកយើងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យបន្តិចបន្ទួច(cookies)បញ្ចូលទៅក្នុង web browser របស់អ្នកនិងបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងនេះដើម្បីអោយវិបសាយដំណើរការបានត្រឹមត្រូវល្អ វិភាគទៅលើចរាចរណ៍នៃវិបសាយ និងជួយសម្រួលដល់ការស្វែងរករបស់អ្នកអោយកាន់តែប្រសើរឡើង និងមានភាពងាយស្រួយ។ ប្រសិនបើអ្នកបន្តប្រើប្រាស់វិបសាយនេះដើម្បីស្វែងរកឯកសារផ្សេងៗ អ្នកយល់ព្រមក្នុងការប្រើប្រាស់ cookies. អានបន្ថែម

close
close

Cookie setting

F11

OPPO F11 (48MP) - brilliant portrait in low light OPPO F11 (48MP) - brilliant portrait in low light
OPPO F11 (48MP) - brilliant portrait in low light


Portrait ច្បាស់ឥតខ្ចោះនៅទីងងឹត

OPPO F11 - capature photos with professional results
OPPO F11 - capature photos with professional results
OPPO F11 - large image sensor
OPPO F11 - 48mp + 5mp dual rear camera
OPPO F11 - 48mp + 5mp dual rear camera
OPPO F11 - 48mp + 5mp dual rear camera
OPPO F11 - 48mp + 5mp dual rear camera
OPPO F11 - 48mp + 5mp dual rear camera
OPPO F11 - 48mp + 5mp dual rear camera
OPPO F11 - 48mp + 5mp dual rear camera
OPPO F11 - 48mp + 5mp dual rear camera
OPPO F11 - 48mp + 5mp dual rear camera
OPPO F11 - 48mp + 5mp dual rear camera
OPPO F11 - 48mp + 5mp dual rear camera
OPPO F11 - 48mp + 5mp dual rear camera
 • 48 Million

  Photosensitive Units

 • F1.79

  Aperture

 • 6P

  Lens

 • Ball-bearing
  Closed-loop VCM

 • 1/2.25

  Large Photosensitive Area

 • 1.6μm

  ទំហំ Pixel

កាមេរ៉ា


កាមេរ៉ាក្រោយភ្លោះ 48MP+5MP បូករួមជាមួយ sensorរូប
ភាពធំ apertureធំ និង ដំណើរការដោយ AI image។ ធ្វើ
ឲ្យការថតរូបទទួលបានរូបភាពដែលល្អប្រសើរ​ និងកាន់តែងាយស្រួល។

កាមេរ៉ាក្រោយភ្លោះ 48​ MP


សម្រាប់រូបភាពមានគុណភាពខ្ពស់គឺកម្រិតភិកសែលកាន់តែធំ

ទំហំSensorកាន់តែធំ


Sensorធំជាង80%​ និងapertureកាន់តែធំធ្វើអោយពន្លឺចូលក្នុងលែនកាន់តែច្រើន​​ ការផលិតរូបភាពកាន់តែបានច្បាស់ល្អ

កាមេរ៉ា


កាមេរ៉ាក្រោយភ្លោះ 48MP+5MP បូករួមជាមួយ sensorរូបភាពធំ apertureធំ និង ដំណើរការដោយ AI image។ ធ្វើឲ្យការថតរូបទទួលបានរូបភាពដែលល្អប្រសើរ​ និងកាន់តែងាយស្រួល។

OPPO F11 - capature photos with professional results

កាមេរ៉ាក្រោយភ្លោះ 48​ MP


សម្រាប់រូបភាពមានគុណភាពខ្ពស់គឺកម្រិតភិកសែលកាន់តែធំ

 • 48 Million

  Photosensitive Units

 • F1.79

  Aperture

 • 6P

  Lens

 • Ball-bearing
  Closed-loop VCM

OPPO F11 - large image sensor
OPPO F11 - 48mp + 5mp dual rear camera
OPPO F11 - 48mp + 5mp dual rear camera
OPPO F11 - 48mp + 5mp dual rear camera
OPPO F11 - 48mp + 5mp dual rear camera
OPPO F11 - 48mp + 5mp dual rear camera
OPPO F11 - 48mp + 5mp dual rear camera
OPPO F11 - 48mp + 5mp dual rear camera
OPPO F11 - 48mp + 5mp dual rear camera
OPPO F11 - 48mp + 5mp dual rear camera
OPPO F11 - 48mp + 5mp dual rear camera
OPPO F11 - 48mp + 5mp dual rear camera
OPPO F11 - 48mp + 5mp dual rear camera

ទំហំSensorកាន់តែធំ

An 80% larger image sensor and super-sized aperture means there's more light entering the lens. This produces images rich in detail, without the need for noisy image processing.

 • 1/2.25

  Large Photosensitive Area

 • 1.6μm

  Pixel Size

OPPO F11 - large image sensor

Portrait ច្បាស់ឥតខ្ចោះ


ការសិក្សាស៊ីជម្រៅទៅលើលក្ខណៈនៃផ្ទៃមុខ ពណ៌ស្បែក បូករួមជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាAI ធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខនៅលើរូបភាពដែល
បានថតរឹតតែរស់រវើក ហើយធ្វើការបែងចែកដាច់យ៉ាងច្បាស់រវាងរូបមនុស្សនិងផ្ទៃខាងក្រោយ

OPPO F11 - OPPO portrait
មុខងារ Ultra Night Mode របស់ OPPO F11
មុខងារ Ultra Night Mode របស់ OPPO F11
មុខងារ Ultra Night Mode របស់ OPPO F11
មុខងារ Ultra Night Mode របស់ OPPO F11
មុខងារ Ultra Night Mode របស់ OPPO F11
មុខងារ Ultra Night Mode របស់ OPPO F11
មុខងារ Ultra Night Mode របស់ OPPO F11
OPPO F11 - ultra night mode
មុខងារ Ultra Night Mode របស់ OPPO F11
OPPO F11 - ultra night mode
OPPO F11 - ultra night mode
OPPO F11 - ultra night mode
OPPO F11 - ultra night mode
OPPO F11 - ultra night mode
OPPO F11 - ultra night mode
OPPO F11 - ultra night mode
OPPO F11 - ultra night mode
OPPO F11 - ultra night mode

Ultra Night Mode


Ultra-clear AI Engine របស់ក្រុមហ៊ុន OPPO រួមមាន AI Engine Ultra-clear Engine និងColor Engine។ ក្នុងចំណោម Engineទាំងបី AI Engine និង Ultra-clear Engineបានបូកបញ្ចូលគ្នា ដើម្បីបង្កើតជា Ultra Night Mode ។


AI Engine ធ្វើការកំណត់ និងសម្គាល់នូវស្ថានភាពផ្សេងៗគ្នាបានយ៉ាងឆ្លាវៃ


នៅក្នុង Hand-held Mode MFNR និង HDR ដំណើរការថតរូបដោយការថតរូប7សន្លឹកចូលគ្នាឲ្យទៅជារូបមួយសន្លឹក
ដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពពន្លឺ និងកាត់បន្ថយគ្រាប់Noise ទោះបីក្នុងស្ថានភាពងងឹត


Ultra clear engine ធ្វើអោយមានការរក្សាលំនឹង ខណៈពេលដែលមានការង្កើនពណ៌ស្បែក នៅក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌពន្លឺទាប


ទទួលបាននូវរូបភាពច្បាស់ឥតខ្ចោះ

OPPO F11 - ultra night mode OPPO F11 - ultra night mode

មុខងារ Ultra Night Mode

OPPO គឺជាម៉ាកទូរស័ព្ទដែលនាំមកជាមួយបច្ចេកវិទ្យា​ AI Engine និងUltra-clear Engineតែមួយគត់ដែលវានឹងធ្វើការកែសម្រួលនូវរូបភាពទៅតាមគ្រប់ទម្រុងដើម្បីផ្តល់នូវរូបភាពច្បាស់ហើយស្រស់ស្អាតនៅពេលដែលអ្នកថតរូប

OPPO F11 - dazzle color mode OPPO F11 - dazzle color mode
OPPO F11 - dazzle color mode OPPO F11 - dazzle color mode
OPPO F11 - dazzle color mode OPPO F11 - dazzle color mode
OPPO F11 - dazzle color mode OPPO F11 - dazzle color mode
OPPO F11 - dazzle color mode OPPO F11 - dazzle color mode
 • Exposure

 •  

  Low
  Med
  High
 • Face Aware

  On
  Off
 • Black Point

 • Depth

 •  

  High Contr
  High Def
 • Color Restore

 • Color Vibrancy

 • Sharpening

មុខងារ Dazzle Color Mode


Dazzle Color Mode ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ AI Engine និង Color Engine


AI Engine ធ្វើការកំណត់ និងសម្គាល់នូវស្ថានភាពផ្សេងៗគ្នាបានយ៉ាងឆ្លាវៃ


Color Engine បានប្រើប្រាស់នូវវិធីសាស្រ្តគណនាខ្សែបន្ទាត់កោងក្នុងការកែសម្រួលកម្រិតពន្លឺ និងពណ៌នៅលើរូបភាព


Pixel-grade color-mapping​ ធ្វើអោយរូបភាពរបស់អ្នកមានពណ៌កាន់តែច្បាស់ល្អ


ធ្វើអោយពណ៌កាន់តែដិតនិងរស់រវើក

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីកាមេរ៉ា
OPPO F11 - dazzle color mode OPPO F11 - dazzle color mode

មុខងារ Dazzle Color Mode

OPPO ប្រើប្រាស់នូវវិធីសាស្រ្តគណនា Mapping curve និង Pixel gradeដើម្បីផ្តល់នូវរូបភាពបែបរស់រវើកជាមួយធម្មជាតិ

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីកាមេរ៉ា

ការរចនាសោភ័ណភាព


ការរចនារូបរាងថ្មីដែលមានលក្ខណៈពិសេស
មួយដែលមានអេក្រង់ដំណក់ទឹក
និងពណ៌បែបGradient

OPPO F11 - design
OPPO F11 - waterdrop screen
OPPO F11 - waterdrop screen

អេក្រង់ដំណក់ទឹក


F11 បំពាក់មកជាមួយអេក្រង់ដំណក់ទឹកសម្រាប់ភាពរីករាយក្នុងការទស្សនា

អេក្រង់ដំណក់ទឹក

F11 បំពាក់មកជាមួយអេក្រង់ដំណក់ទឹកសម្រាប់ភាពរីករាយក្នុងការទស្សនា

OPPO F11 - waterdrop screen
OPPO F11 - waterdrop screen

កម្លាំងម៉ាស៊ីន


បង្កើននូវសមត្ថភាព Softwareនិង Hardwareក្នុងការជួយដល់ការប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក

OPPO F11 - performance

បច្ចេកវិទ្យាសាកថ្មលឿន VOOC 3.0


បច្ចេកវិទ្យាសាកថ្មលឿន VOOC 3.0 អាចរក្សាបាននូវល្បឿនសាកខ្ពស់ក្នុងកំឡុងពេលបញ្ចូលថ្ម។ VOOC 3.0 ទទួលបានការសាកពេញបានលឿនជាងបច្ចេកវិទ្យាVOOCជំនាន់មុនរបស់វា​ទៅដល់​​ 20 នាទី ជាមួយនឹងវិធីសាស្រ្តគណនា FFC

OPPO F11 - vooc flash charge 3.0

TÜV SÜD Safety

Quick Charge Certificate

OPPO F11 - vooc flash charge 3.0 OPPO F11 - vooc flash charge 3.0

ថាមពលថ្ម 4020mAh


ថាមពលថ្មធំអាចទ្រទ្រង់បានពេញមួយថ្ងៃ

OPPO F11 - 4020mAh battery

P70 CPU


ដំណើរការដោយ Helio P70 ដែលជាការធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវដំណើរការ turbocharged processor ល្បឿន 2.1GHz

OPPO F11 - p70 cpu

ទំហំផ្ទុកដ៏ធំ


ទំហំផ្ទុកកាន់តែធំអាចរក្សាទុកនូវអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវការ

OPPO F11 - larger storage


បច្ចេកវិទ្យាជំនួយល្បឿន Hyper Boost


បច្ចេកវិទ្យាជំនួយល្បឿនHyper Boost ជួយល្បឿននៃការដំណើរការកាន់តែលឿនពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ទៅលើ ការលេងហ្គេម app ក៏ដូចជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ

 • មធ្យមភាពកម្រិត Frame 59.7

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីកម្លាំងម៉ាស៊ីន
OPPO F11 - hyper boost

ColorOS 6


ដំណើរការលើប្រព័ន្ធAndroid 9.0 នឹងColorOSជំនាន់ចុងក្រោយ បានបន្ថែមនូវមុខងារបើកបរម៉ូតូវៃឆ្លាត (Smart Riding Mode) មុខងារ Swipe-up Gesture Navigation មុខងារ Smart Assistant និង មុខងារ Cloud Service ដើម្បីទទួលបាននូវការរចនាថ្មីគ្មានដែនកំណត់។

OPPO F11 - coloros 6

Remarks:

1.     The CMOS Image Sensor features 48 megapixels.

2.     F11 adopts a 48MP+5MP dual rear camera.

3.     Screen ratio of 90.70% is calculated by the projected area of screen display versus the projected area of touch plane.

4.     F11 utilizes a typical battery value of 4020mAh.

5.     Battery life test conditions are as follow: Watch the HD version video called “The Journey of Flower” under full Wi-Fi environment which has been added into history, using Tencent video player, meanwhile, close the danmaku. Listen to the music inserted in the phone called “You belong with me” which being set as single cycle. Play the HD version game called “Arena of Valor”.

6.     AI Scene Recognition supports 23 scenes and objects: Night, Sunriseset, Snow, Gourmet, Blue Sky, Indoor, Grass, Text/Document, Landscape, Beach, Fireworks, Infant, Dog, Cat, Spotlight, Portrait, Multi Portrait, Macro, Pure Color, Backlight, Milo Moire, Flower, Greenery.

7.     Normal charging solution would be applied to ensure the safety under certain extreme circumstances.

8.     Sample pictures for “OPPO Portrait” are not taken with an OPPO phone and are for reference only.

9.     Hyper Boost related tests conditions are as follow: Under 5V5 Mode of AOV Game, record the Average Frame Rate & Standard Deviation for Frame Rates & from entering the game till it ends with HD & high frame mode on and Average Starting Time from clicking the icon till “Game Start”, Under PUBG mobile game, record the Loading Time for Map Resources from resources matching to entering reborn point.

10.   Product images are for reference only, please refer to the actual product. Colors may vary from different retailers. Certain product specifications and descriptions may change due to unforeseen circumstances. Please refer to the actual product manual for details. The data used in this website is obtained from OPPO's technical parameters, test data from laboratories as well as third-party suppliers.

Backបិទ

ថតរូបបានយ៉ាងស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងមុខងារ portrait នឹង panorama របស់ F11 មិនថាពេលយប់​ ឬថ្ងៃ

ពេលថ្ងៃ ពេលយប់
OPPO F11 - daytime / night sample
OPPO F11 - daytime / night sample
OPPO F11 sample photos
OPPO F11 sample photos
OPPO F11 sample photos

Depth-of-field Preview

Precision in image-processing gives you the best depth-of-field effects.

OPPO F11 - depth of field preview
OPPO F11 - depth of field preview
grammaticalizationgrammaticalization

មុខងារ AIសម្គាល់រូបភាព

ឥឡូវនេះមុខងារ AIសម្គាល់រូបភាពអាចសម្គាល់បានដល់ទៅ 23ប្រភេទសម្រាប់ការកែសម្រួលរូបភាពនៅគ្រប់ស្ថានការ

OPPO F11 - ai scene recognition

មុខងារ​​ Beautification 2.1

ពេលនេះប្រសិទ្ធភាពសម្គាល់ទម្រង់ផ្ទៃមុខបានកើនឡើងទៅដល់​ 137ចំណុចដែលវាអាចកំណត់ត្រានូវចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកបាន ហើយវានឹងធ្វើការស្តារឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ យោងតាមការកំណត់ចុងក្រោយរបស់អ្នកផងដែរ

OPPO F11 - beautification 2.1
OPPO F11 - beautification 2.1

រូបថតគំរូសម្រាប់បុរសនឹងស្រ្តី

Backបិទ

ការរចនាឡើងវិញ


ការរចនានៃ Sensor ពន្លឺ​ និងProximityត្រូវបានកែសម្រួលក្នុងការជៀសវាងការរំខានពីអេក្រង់នៅពេលធ្វើការសន្ទនា

ការរចនាឡើងវិញ

MIC

Light Sensor

Proximity Sensor

ការរចនាពណ៌


ហើយFluorite Purple ត្រូវបានចំណាយពេលយ៉ាងយូរក្នុងការបង្កើតនូវពណ៌ដែលមានមុំដ៏ល្អឥតខ្ចោះ


F11 ក៏មានមកជាមួយពណ៌បៃតងលាយជាមួយពណ៌ខ្មៅដិតដែលផ្តល់អារម្មណ៍ឲ្យអ្នកកាន់ជ្រាលជ្រៅ

OPPO F11 - color and artistry
OPPO F11 - color and artistry
 • Fluorite Purple
 • Marble Green

ការរចនាផ្នែកខាងក្រោយបែប 3D


រឹតតែលេចធ្លោនឹងងាយស្រួលជាមួយការចាប់កាន់នៃផ្នែកខាងក្រោយបែប 3D

OPPO F11 - 3d back cover

UI

Seamless border for a cutting-edge visual experience.

OPPO F11 - ui
Backបិទ

កម្លាំងថាមពលថ្មយូរជាងមុន

ជាមួយការបង្កើនប្រសិទ្ធភាព 5​ ប្រភេទផ្សេងៗគ្នាក្នុងដើម្បីជួយដល់ថាមពលដែលអាចប្រើប្រាស់បានកាន់តែយូរ

OPPO F11 - longer battery life
 • CPU Multitasking

 • No Service Optimization

 • Audio Wakelock

 • Deep Sleep Mode

ប្រសិទ្ធភាព RAM+ROM


កាន់ប្រសិទ្ធភាពជាមួយ RAM 4GB​ នឹង ROM ទំហំធំសម្រាប់ការផ្ទុកទិន្នន័យ

 • Memory Anti-fragmentation

 • zSTD Memory Compression

 • Background Memory Recycling

 • Kmalloc Memory Allocation

OPPO F11 - RAM and ROM

សមត្ថភាពរលូនឥតខ្ចោះ


ពេលវេលារង់ចាំនៃការឆ្លាស់ដែលធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកអាចប្រើប្រាស់នូវកម្មវិធីដូចជា ការលេងហ្គេមនិងកម្មវិធីច្រើនជាងនេះបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព

OPPO F11 - smooth performance

អ៊ីនធើណែត


វិធីសាស្រ្តគណនាអង់តែនវៃឆ្លាតគឺធានាបាននូវស្ថេរភាពនៃរលកសេវាហើយធ្វើការបិទប្រព័ន្ធស៊ីមកាតជម្រើសទី 2ក្នុងការផ្តល់បទពិសោធន៍លេងហ្គេមឥតទាក់ DCNអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នក online បានគ្រប់ពេលវេលា

អ៊ីនធើណែត
 • វិធីសាស្រ្តគណនាអង់តែនវៃឆ្លាត

 • Dual-SIM Optimization

 • Dual Channel Network

ប្រព័ន្ធបន្សាបកំដៅ


ការប្រើប្រាស់ដែកអាលុយមីញ៉ូមនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃអេក្រង់និងជែល (Gel) បន្សាបកម្តៅជុំវិញ CPU ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឡើងកម្តៅក្នុងទូរស័ព្ទនិងធានានូវដំណើរការឲ្យរលូន។

OPPO F11 - freeze tech

មុខងារ​ Game Assistant


លក្ខណៈពិសេសរបស់មុខងារ Game Assistant គឺមានដូចជាការគ្រប់គ្រងការជូនដំណឹង ការថតសកម្មភាពលើអេក្រង់នឹងផ្លូវកាត់ (Shortcuts) ពិសេសៗទៀតដើម្បីទៅកាន់កម្មវិធីផ្សេងៗ

OPPO F11 - game assistant

មុខងារ​ Game Space


ការកំណត់ប្រភេទហ្គេមនឹងការប្រើប្រាស់ថាមពលដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ដែលល្អឥតខ្ចោះ

OPPO F11 - game space

Game Speech Enhancement

Fascinating sound effects engages you to the game.

OPPO F11 - game speech enhancement