Selecteer land of regio: Blijf op deze website Selecteer een andere website
close

Deze site maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om correct te werken. Met uw toestemming willen we cookies instellen om ons te helpen verkeer te analyseren en uw browse-ervaring te optimaliseren. Meer informatie

close
close

Instelling voor cookies


Privacybeleid voor ondernemingen


 

Laatst bijgewerkt: 21 november 2019


Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. en zijn gelieerde ondernemingen (hierna 'OPPO' of 'wij' of 'ons' of 'onze' genoemd) zetten zich in voor het beschermen en respecteren van uw privacy. Daarom hebben wij een Privacybeleid ontwikkeld dat betrekking heeft op hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, openbaren, overdragen en opslaan terwijl u en uw onderneming met ons communiceren om ons uw producten of diensten te leveren of onze producten of diensten te kopen. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens tijdens het gebruik van onze mobiele applicaties of diensten. Die vallen onder het beleid dat hier beschikbaar is. Lees aandachtig en maak uzelf vertrouwd met onze privacypraktijken en de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.


Dit beleid biedt u inzicht in de volgende thema's :

I         Definities  

II        Hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en op welke juridische gronden

III       Hoelang wij uw persoonsgegevens bewaren

IV       Hoe wij uw persoonsgegevens openbaar maken

V        Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen

VI       Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

VII      Hoe wij persoonsgegevens van kinderen verwerken

VIII     Hoe uw persoonsgegevens wereldwijd worden overgedragen

IX       Hoe dit Privacybeleid wordt bijgewerkt

 


I          Definities

'Gelieerde onderneming' verwijst naar een onderneming die met OPPO is verbonden via mede-eigendom of gezamenlijke zeggenschap.

'Derden' verwijst naar ondernemingen of personen waarmee geen relatie met OPPO bestaat uit hoofde van mede-eigendom of gezamenlijke zeggenschap (d.w.z. een niet-gelieerde onderneming), of ander derden. Derden kunnen financiële of niet-financiële ondernemingen zijn of enige persoon anders dan u en OPPO.

'Persoonsgegevens' verwijst naar alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon.

'Verwerken' verwijst naar elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enigerlei andere wijze van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het wissen of vernietigen van gegevens.


II         Hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en op welke juridische gronden

Wij hebben hieronder in tabelvorm een beschrijving gegeven van alle gegevens die wij verwerken en de manieren waarop wij van plan zijn uw persoonsgegevens te gebruiken, en op welke rechtsgrondslagen wij daarbij vertrouwen. Wij hebben ook vastgesteld wat, waar van toepassing, onze legitieme belangen zijn.Type gegevens dat wij verwerkenDoel/activiteitRechtsgrondslag voor verwerking
Indien u een werknemer of vertegenwoordiger bent van een onderneming die producten of diensten aan ons levert
 • Volledige naam van de wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming

 • Volledige naam van de belangrijkste contactpersonen

 • Telefoonnummer

 • Adres

 • E-mailadres

 • Functietitel

 • Logboekgegevens en gebruikersaccount (als u onze databases gebruikt)

 • Overige informatie die u mogelijk met ons deelt

Om een contract te ondertekenen en uw onderneming als nieuwe leverancier te registreren in onze databasesNoodzakelijk voor onze legitieme belangen (om efficiënte databases bij te houden van de leveranciers waarmee wij contact hebben)
Om met u te communiceren en onze bestelling af te ronden, inclusief de afhandeling van betalingen, vergoedingen en kostenNoodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u
Om met u te communiceren en u uit te nodigen om deel te nemen aan marketingactiviteiten van ons die relevant zijn voor uw diensten of die mogelijk interessant voor u zijn voor zakelijke doeleindenNoodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze onderneming te promoten)
Om u toegang te bieden tot databases die worden gebruikt tijdens onze dagelijkse activiteiten en die relevant zijn voor uw dienstenNoodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor onze bedrijfsvoering en het onderhouden van databases die onze werkefficiëntie kunnen verhogen)
Om onze onderneming en onze databases te beschermen (inclusief probleemoplossing, ondersteuning, systeemonderhoud, rapportage en hosting van gegevens)Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor onze bedrijfsvoering, het aanbieden van administratie- en IT-diensten en netwerkbeveiliging);

Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
Indien u een werknemer of vertegenwoordiger bent van een onderneming waaraan wij producten verkopen voor distributie
 • Volledige naam van de wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming

 • Volledige naam van de belangrijkste contactpersonen

 • Telefoonnummer

 • Adres

 • E-mailadres

 • Functietitel

 • Paspoortgegevens (voor boeking en reisvergunning)

 • Reisgegevens

 • Logboekgegevens en gebruikersaccount (als u onze databases gebruikt)

 • Overige informatie die u mogelijk met ons deelt

Om een contract te ondertekenen en uw onderneming als nieuwe klant te registreren in onze databasesNoodzakelijk voor onze legitieme belangen (om efficiënte databases bij te houden van de distributeurs van onze producten)
Om met u te communiceren en uw bestelling af te ronden, inclusief het verwerken van uw bestelling, het verlenen van diensten na verkoop, technische ondersteuning en training, en het innen en terugvorderen van geld dat aan ons verschuldigd isNoodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u;

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om aan ons verschuldigde bedragen te innen)
Om met u te communiceren en details te verzenden over onze marketingactiviteiten die relevant zijn voor onze diensten of die vanwege zakelijke doeleinden mogelijk interessant voor u zijnNoodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze onderneming te promoten)
Om met u te communiceren en u te vragen een beoordeling achter te laten of een enquête in te vullen; om uw vragen over ons te beantwoorden of eventuele klachten te behandelenNoodzakelijk voor onze legitieme belangen (om de feedback van onze zakelijke partners te verzamelen, het niveau van onze diensten te verbeteren en onze onderneming te laten groeien)
Om met u te communiceren en uw bezoek aan onze vestigingen of een andere overeengekomen plaats te regelen, inclusief het boeken van vluchten en accommodatie en het voltooien van de procedures voor reisvergunningen (indien nodig)Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze relatie met u te versterken)

Toestemming (indien u ons vraagt om u te helpen met accommodatie, vervoer, visa, etc.)
Om u toegang te bieden tot databases die worden gebruikt tijdens onze dagelijkse activiteiten en die relevant zijn voor uw dienstenNoodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor onze bedrijfsvoering en het onderhouden van databases die onze werkefficiëntie kunnen verhogen)
Om onze onderneming en onze databases te beschermen (inclusief probleemoplossing, ondersteuning, systeemonderhoud, rapportage en hosting van gegevens)Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor onze bedrijfsvoering, het aanbieden van administratie- en IT-diensten en netwerkbeveiliging);

Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
Indien u een werknemer of vertegenwoordiger bent van een onderneming die zakelijke mogelijkheden met OPPO onderzoekt
 • Volledige naam

 • Adres

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Functietitel

 • Andere informatie op uw visitekaartje of informatie die u op een andere manier met ons heeft gedeeld

Om met u te communiceren, uw vragen te beantwoorden en details te verzenden over marketingactiviteiten van ons die relevant zijn voor uw diensten of die mogelijk interessant voor u zijn voor zakelijke doeleindenNoodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze relatie met u te onderhouden en onze onderneming te promoten)
Indien u een werknemer of vertegenwoordiger van een onderneming of een individuele freelancer bent die contact met ons heeft gelegd en u niet in een van de bovengenoemde categorieën valt, bijvoorbeeld journalist, lid van de pers, belangrijke opinieleider ('Key Opinion Leader' of KOL), ontwerper
 • Volledige naam

 • Adres

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Functietitel/beroep

 • Paspoortgegevens (voor uitvoering van de overeenkomst, boeking en reisvergunning)

 • Reisgegevens

 • Bankgegevens (indien betaling nodig is)

 • Andere informatie op uw visitekaartje of informatie die u op een andere manier met ons heeft gedeeld

Om met u te communiceren, u uit te nodigen om deel te nemen aan marketingactiviteiten of wedstrijden van ons die mogelijk relevant zijn voor uw diensten/beroep of die interessant voor u kunnen zijn en uw toegang tot dergelijke activiteiten te vergemakkelijkenNoodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze relatie met u te onderhouden en onze onderneming te promoten)

Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u

Toestemming (indien u ons vraagt om u te helpen met het regelen van accommodatie, vervoer, visa, etc.)
Om een overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren, inclusief het doen van betalingen en het versturen van monsters van onze producten
Om met u te communiceren en uw bezoek aan onze vestigingen of een andere overeengekomen plaats te regelen, inclusief het boeken van vluchten en accommodatie en het voltooien van de procedures voor reisvergunningen (indien nodig)


Wij nemen geen beslissingen waarbij algoritmen of profilering worden gebruikt en die een grote invloed op u hebben.


III        Hoelang wij uw persoonsgegevens bewaren

Onze retentieperiode voor persoonsgegevens is de minimaal benodigde tijd om het doel van het verzamelen te realiseren, tenzij wettelijk een langere retentieperiode is vereist. Na de bovengenoemde retentieperiode verwijderen of anonimiseren wij uw persoonsgegevens.


IV        Hoe wij uw persoonsgegevens openbaar maken

1.         Af en toe kan OPPO bepaalde persoonsgegevens beschikbaar maken voor gelieerde ondernemingen en andere derden die met of voor OPPO werken

(1)       Gelieerde ondernemingen: uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met ondernemingen die aan OPPO zijn gelieerd. Wij delen alleen de noodzakelijke persoonsgegevens voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden vermeld.

(2)       Delen met andere derden: om de in dit Privacybeleid vermelde doelstellingen te kunnen realiseren, worden sommige van onze diensten geleverd door andere derden. Wij kunnen sommige persoonsgegevens delen met andere derden om betere diensten en gebruikerservaring te leveren. Wanneer er een fusie, overname of faillissement plaatsvindt waarmee de overdracht van persoonsgegevens is gemoeid, vragen wij de nieuwe onderneming of organisatie om zich te houden aan dit Privacybeleid. Als dit niet gebeurt, dan vragen wij een dergelijke onderneming of organisatie om uw toestemming te vragen voor een dergelijke overdracht.

Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend voor wettige, rechtmatige, noodzakelijke, specifieke en duidelijke doeleinden en er worden uitsluitend persoonsgegevens gedeeld die nodig zijn om diensten te kunnen leveren. Onze partners mogen de gedeelde persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

2.         Wij kunnen uw persoonsgegevens ook openbaar maken wanneer wij daartoe worden verplicht op grond van wetgeving, bijvoorbeeld om te voldoen aan een dagvaarding of andere juridische procedures, rechtshandelingen, of door overheidsverzoeken, wanneer wij te goeder trouw geloven dat openbaring noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen of om fraude te onderzoeken.


V        Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen

1.         Wij hebben redelijkerwijs alle mogelijke praktische en technische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beschermen die wij in verband met onze dienstverlening hebben verzameld. Hoewel wij redelijkerwijs alle mogelijke praktische en technische maatregelen hebben getroffen om uw informatie te beschermen, moet u beseffen dat websites, overdrachten via internet, computersystemen of draadloze verbindingen nooit absoluut veilig zijn.

2.         Wij hebben beveiligingsmaatregelen getroffen in overeenstemming met de industrienormen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen en te voorkomen dat deze gegevens toegankelijk zijn voor onbevoegden of openbaar gemaakt worden, gebruikt worden, gewijzigd worden, beschadigd raken of verloren gaan. Wij nemen alle praktische maatregelen die redelijkerwijs genomen kunnen worden om uw persoonsgegevens te beschermen. In het bijzonder :

(1)       Wij gebruiken SSL voor de versleuteling van vele diensten. Wij evalueren onze werkwijzen ten aanzien van het verzamelen, opslaan en bezit van informatie (waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen) periodiek om te voorkomen dat onbevoegden toegang kunnen krijgen.

(2)       Wij bieden uitsluitend OPPO-medewerkers en personeel van geautoriseerde dienstenondernemingen toegang tot dergelijke persoonsgegevens op een 'need-to-know'-basis, om dergelijke informatie te verwerken of om relevante diensten aan u te leveren. Zij moeten zich daarbij houden aan een strikte, contractueel vastgelegde geheimhoudingsplicht. Wanneer zij zich niet aan deze geheimhoudingsplicht houden, kunnen zij aansprakelijk worden gesteld of kan hun relatie met OPPO worden beëindigd.

(3)       De beveiliging van uw informatie is van groot belang voor ons. Daarom doen wij ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd. Wij nemen tijdens de opslag en overdracht van gegevens maatregelen, zoals volledige beveiligingsversleuteling, om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot uw informatie, uw informatie gebruiken of uw informatie openbaar maken.

(4)       Wij selecteren onze zakelijke partners en dienstverleners zorgvuldig en implementeren de vereisten voor de bescherming van persoonsgegevens die zijn vastgelegd in zakelijke contracten of audits en beoordelingen tussen beide partijen.

(5)       Wij verzorgen trainingen, tests en andere activiteiten op het gebied van beveiliging en privacybescherming om het bewustzijn en de vaardigheid van werknemers met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren.

3.         Indien er zich een beveiligingsincident met betrekking tot persoonsgegevens voordoet, zullen wij in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving handelen.


VI        Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Wij respecteren uw wettelijke rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. Wij geven hieronder een overzicht van uw wettelijke rechten die onder bepaalde omstandigheden kunnen worden uitgeoefend :

1.        Het recht om te worden geïnformeerd:  OPPO publiceert dit Privacybeleid om u te informeren over het gebruik van uw persoonsgegevens. Wij streven ernaar om transparant te zijn over het gebruik van uw gegevens.

2.        Het recht op toegang: dit recht staat algemeen bekend als een 'verzoek tot inzage'. Dit stelt u in staat om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen en om te controleren of wij deze rechtmatig verwerken.

3.        Het recht op rectificatie: dit stelt u in staat om alle onvolledige of onjuiste informatie die wij over u hebben opgeslagen te corrigeren.

4.        Het recht op verwijdering: dit stelt u in staat om ons te vragen om persoonsgegevens te verwijderen wanneer er voor ons geen goede reden is om deze te blijven verwerken. U heeft ook het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen wanneer u gebruik heeft gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking (zie hieronder).

5.        Het recht op beperking van verwerking: dit stelt u in staat om ons te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten in de volgende scenario's: (a) als u wilt dat wij de nauwkeurigheid van de gegevens vaststellen; (b) wanneer ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat wij deze wissen; (c) wanneer u ons nodig heeft om de gegevens te bewaren, zelfs als wij deze niet langer nodig hebben, aangezien u deze nodig heeft om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (d) als u bezwaar heeft gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar wij moeten verifiëren of wij doorslaggevende legitieme redenen hebben om deze te gebruiken.

6.        Het recht op gegevensportabiliteit: voor zover is toegestaan door wet- en regelgeving heeft u het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, zodat u ze naar een andere partij kunt verzenden.

7.        Het recht om bezwaar te maken: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door OPPO, zelfs indien dit gebaseerd is op onze legitieme belangen, de uitoefening van openbaar gezag, directe marketing (waaronder samenvoegen van gegevens) en de verwerking voor statistische doeleinden. U vindt meer informatie over dit recht aan het einde van dit Privacybeleid.

8.        Het recht om uw toestemming in te trekken: als u ons uw toestemming heeft gegevens om uw persoonsgegevens te verwerken maar later van gedachte verandert, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken en moet OPPO stoppen met het verwerken van uw gegevens. U kunt uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen (zie hieronder). Houd er rekening mee dat als u uw toestemming intrekt, wij mogelijk niet langer de bijbehorende diensten waarvoor u uw toestemming heeft ingetrokken kunnen leveren.

9.        Het recht om een klacht in te dienen: u heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens of uw persoonsgegevens verwerken bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit.

Houd er rekening mee dat wij u omwille van veiligheidsredenen kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat wij uw verzoek op een strikte 'need-to-know'-basis verwerken. In principe brengen wij geen kosten in rekening voor uw redelijk verzoek. Voor meerdere en repetitieve verzoeken die een redelijke limiet overschrijden, kunnen wij echter een redelijke vergoeding vragen om een deel van de kosten te dekken, afhankelijk van de aard van het verzoek. Wij kunnen verzoeken weigeren die kennelijk ongegrond of onredelijk repetitief zijn of die onevenredige technische inspanningen vereisen (die bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe systemen vereisen). Daarnaast is het mogelijk dat wij niet reageren op verzoeken die rechtstreeks betrekking hebben op belangrijke kwesties van algemeen belang of verzoeken die de legitieme rechten en belangen van u of andere personen of entiteiten ernstig kunnen schaden.


VII      Hoe wij persoonsgegevens van kinderen verwerken

1.        Dit Privacybeleid behandelt hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, openbaren, overdragen en opslaan terwijl u en uw onderneming met ons communiceren om ons uw producten of diensten te leveren of onze producten of diensten te kopen. Daarom verwachten wij in principe geen gegevens van kinderen te verzamelen of te verwerken om een dergelijke redenen. Wij beschouwen iedereen die jonger is dan 18 jaar (of vergelijkbare minimumleeftijd voor volledige rechtsbevoegdheid in het in het van toepassing zijnde rechtsgebied) als een kind.

2.        Als u denkt dat wij mogelijk gegevens hebben van of over een kind jonger dan 16 jaar, neem dan contact met ons op (zie hieronder).


VIII     Hoe uw persoonsgegevens wereldwijd worden overgedragen

1.        Wij leveren wereldwijd producten en diensten via bronnen en servers. Dit betekent dat, in overeenstemming met de geldende wetgeving, uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan of toegankelijk zijn vanuit rechtsgebieden buiten het rechtsgebied waar u onze producten of diensten gebruikt.

2.        In het geval uw persoonsgegevens worden overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zorgen wij ervoor dat deze worden beschermd op een manier die consistent is met de manier waarop uw persoonsgegevens door ons in de EER worden beschermd. Dit kan op een aantal verschillende manieren, zoals:

(1)       de ontvanger van de persoonsgegevens bevindt zich in een land dat voordeel heeft van een volledig 'adequaatheidsbesluit' van de Europese Commissie ;

(2)       de ontvanger heeft zich mogelijk gehouden aan bindende bedrijfsregels (alleen voor doorgifte van persoonsgegevens binnen de groep) ;

(3)       de ontvanger heeft een contract getekend op basis van 'modelcontractbepalingen' die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en hen verplichten om uw persoonsgegevens te beschermen ; of

(4)       wanneer de ontvanger zich in de VS bevindt, is deze een gecertificeerd lid van het EU-VS Privacy Shield-systeem.

In alle gevallen zullen wij er echter voor zorgen dat elke overdracht van uw persoonsgegevens voldoet aan de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming

Neem voor meer informatie over de waarborgen met betrekking tot overdracht van persoonsgegevens buiten de EER contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming: privacy@oppo.com.


IX      Hoe dit Privacybeleid wordt bijgewerkt

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid van tijd tot tijd bij te werken of te wijzigen. Wij sturen u meldingen van updates van dit Privacybeleid in een door ons geschikt geachte vorm of plaatsen een relevante kennisgeving online. Dit Privacybeleid is voor het laatst herzien op de datum bovenaan dit Privacybeleid.

Als u uw rechten wilt uitoefenen of vragen of problemen heeft met betrekking tot ons Privacybeleid of onze privacypraktijken, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres :

NO.18 Haibin Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong, PRC China

E-mail: privacy@oppo.comInformatie over uw recht om bezwaar te maken in overeenstemming met art. 21 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

U heeft te allen tijde het recht om op grond van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van art. 6 (1) (f) AVG. Dit betreft de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van legitieme belangen die door ons of een derde worden nagestreefd, inclusief profilering op basis van die bepalingen, zie art. 4 nr. 4 AVG.

Indien u besluit bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij stoppen met het verwerken van persoonsgegevens over u, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking tot doel heeft juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.