OPPO Neo 5 ကမာၻ႕ေရာင္ျပန္အလင္းမ်ား

ကမာၻ႕ေရာင္ျပန္အလင္းမ်ား

ေတာက္ပေသာေရာင္ျပန္မ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာအရည္အေသြး

ထူးျခားေသာအလႊာပါးဖံုးအုပ္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္က Neo 5 ၏
ေနာက္ေက်ာဖံုးကို အလံုးစံုေခ်ာေမြ႔သန္႔ရွင္းေစၿပီး သဘာ၀ဆန္ေသာသြင္ျပင္ကို
ေပးစြမ္းပါသည္။ ၄င္းကိုအေရာင္ႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ရႏိုင္ပါသည္- ခရစၥတယ္အျဖဴႏွင့္ ျပာလဲ့လဲ့လွပေတာက္ေျပာင္ေသာနီလာေရာင္
စသည့္အေရာင္(၂)မ်ိဳးကို အေျမာ္အျမင္မ်ားစြာျဖင့္ဖန္တီးထားေသာဒီဇိုင္းက Neo 5 ၏
ပင္ကိုယ္အရည္အေသြးကို ေဖာ္ျပေနပါသည္။

OPPO Neo 5
OPPO Neo 5 အလႊာႏွစ္ထပ္<br />သတၱဳကိုယ္ထည္

အလႊာႏွစ္ထပ္
သတၱဳကိုယ္ထည္

အၾကြင္းမဲ့ခုိင္ခံ့မႈ

က်စ္လစ္ပါးလႊာ ၿပီးျပည့္စံုမႈရွိေသာကိုယ္ထည္အတြက္
OPPO Neo 5 ၏ အတြင္းပိုင္းကို အလႊာႏွစ္ထပ္ပါသတၱဳကိုယ္ျဖင့္
ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ သာမန္အလႊာတစ္ထပ္သတၱဳကိုယ္ထည္ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္
၄င္း၏ပါးလႊာေသာကိုယ္ထည္သည္ အတြင္းအစိတ္အပိုင္းကို ခိုင္ခံ့စြာ
ဖံုးအုပ္ေပးၿပီး အပူေလ်ာ့ခ်ႏိုင္စြမ္းမ်ားကိုလည္း
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစသည္။

OPPO Neo 5 Demand More

Demand More

8MP ကင္မရာႏွင့္ ပိုမိုၾကီးမားေသာအလင္း၀င္ေပါက္
အရည္အေသြးျပည့္စံုေသာပံုရိပ္

OPPO Neo 5 သည္ေနာက္ဘက္ကင္မရာကို 8MPမွန္ဘီလူးျဖင့္ ပံ့ပိုးေပး
ထားကာ ပို၍က်ယ္ေသာ F/2.2 အလင္း၀င္ေပါက္၊ အေရွ႕ကို5MP မွန္ဘီလူးႏွင့္
အျပာေရာင္ဖန္သားျမင္ကြင္းစစ္ထုတ္စရာတို႔ကိုအသံုးျပဳထားသည္။
အလင္းကိုအာရံုခံနိုင္ေလ၊ခ်ဲ႕အားေကာင္းေလျဖစ္ၿပီးလွ်ပ္စစ္သံလိုက္လႈိင္းမ်ား
ျဖာထြက္မႈကို ထိေရာက္စြာဟန္႔တားေပးႏိုင္ပါသည္။ Neo 5 သည္
ဓာတ္ပံု႐ိုက္ရာတြင္ အသံုး၀င္ေသာအေဖာ္မြန္ျဖစ္ၿပီး ေန႔ေရာညပါအသင့္ရွိပါလိမ့္မည္။

OPPO Neo 5
OPPO Neo 5 မတူညီေသာကင္မရာနည္းပညာျဖင့္<br /> ခံစားခ်က္ဆီေခၚေဆာင္သြားပါလိမ့္မည္

မတူညီေသာကင္မရာနည္းပညာျဖင့္
ခံစားခ်က္ဆီေခၚေဆာင္သြားပါလိမ့္မည္

ကိုယ္ပိုင္ကင္မရာဆိုသည္မွာလြတ္လပ္စြာစိတ္ၾကိဳက္လုပ္ႏုိင္စြမ္းရွိရပါသည္

PI ႐ုပ္ပံုဖန္တီးမႈအင္ဂ်င္ 2.0+ သည္ တိုးခ်ဲ႕ထားေသာကင္မရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္အရည္အေသြးအတြက္ ထပ္မံတိုးျမွင့္ႏိုင္မႈ
အစီစဥ္မ်ားစြာပါ၀င္သည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏လိုအင္ဆႏၵအတိုင္း ေပါင္းထည့္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ပယ္ဖ်က္ျခင္းတို႕ကို
ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ကိုယ္တိုင္ရိုက္ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ဗီဒီယိုမ်ား သို႔မဟုတ္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာဓာတ္ပံုမ်ားအတြက္
ကင္မရာကိုစိတ္တိုင္းက်လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္!

OPPO Neo 5 အလင္းႏွစ္လႊာေပးျခင္း

အလင္းႏွစ္လႊာေပးျခင္း

အဆံုးမဲ့ေသာေပ်ာ္ရႊင္မႈ

႐ိုက္ထားေသာပံု (၂)ပံုကို အႏုပညာေျမာက္ပံုရိပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ ထပ္လိုက္ပါ။

OPPO Neo 5 Beautify 3.0

Beautify 3.0

သင္႕ကိုေတာက္ပေသာပံုတစ္ပံုအျဖစ္ ပံုေဖာ္ျခင္း

လွပေစျခင္းမုဒ္တိုင္းတြင္ထူးျခားသည့္ခံစားမႈေပးစြမ္းေသာျမင္ကြင္းႏွင့္
စတိုင္တို႔ပါရွိသည္။ Beautify 3.0 သည္ ပိုမိုလွပေအာင္႐ိုက္ကူးရန္အတြက္
လွပေစျခင္းမုဒ္ 6 ခုပါ၀င္သည္။

OPPO Neo 5 ဆင္းမ္(၂)ကဒ္အသံုးျပဳျခင္း

ဆင္းမ္(၂)ကဒ္အသံုးျပဳျခင္း

ဆင္းမ္ကဒ္တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခု အလြယ္တကူေျပာင္းလဲအသံုးျပဳႏုိင္

Micro SIM + Nano SIM card or Micro SIM + TF Card.
မိုက္ခရိုဆင္းမ္ကဒ္မ်ားႏွင့္နာနုိဆင္းမ္ကဒ္မ်ားကို အသံုးျပဳႏုိင္ေသာကဒ္ထည့္ေပါက္(၂)ခုပါ၀င္ေသာေၾကာင့္
လုပ္ငန္းသံုးႏွင့္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအတြက္ အလြယ္တကူေျပာင္းလဲအသံုးျပဳႏုိင္သည္။.

OPPO Neo 5 ColorOS 2.0.1

ColorOS 2.0.1

အေသးစိတ္အထိလုပ္ေဆာင္ေပးေသာစမတ္အေဖာ္မြန္

ကမာၻတစ္ခြင္မွသန္း၂၀ေက်ာ္ေသာသံုးစြဲသူမ်ား၏ေရြးခ်ယ္မႈမွ အျမင္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ႀကီးစဥ္ငယ္လိုက္စနစ္မ်ား၊ စခရင္ပိတ္ထားခ်ိန္လက္ဟန္အမူအယာႏွင့္ ေလထဲမွ
လက္ဟန္အမူအယာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို
အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ေပးၿပီး မၾကာေသးမီက ေပါင္းထည့္လိုက္ေသာ ဗီဒီယိုတည္းျဖတ္ျခင္းက လြယ္ကူျမန္ဆန္ေသာလုပ္ေဆာင္မႈအေတြ႔အၾကံဳကို
ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။

OPPO Neo 5 ျမင္ကြင္းပိတ္လက္ဟန္မ်ား

ျမင္ကြင္းပိတ္လက္ဟန္မ်ား

စခရင္ကိုပိတ္ထားခ်ိန္တြင္ ဖြင့္ရန္႐ိုးရွင္းစြာျဖင့္ႏွစ္ခ်က္ေတာက္လိုက္ပါ။
ကင္မရာစနစ္ကို၀င္သံုးရန္ စက္၀ိုင္းတစ္ခုကိုဆြဲလိုက္ပါ။
မ်က္ႏွာျပင္ပိတ္ထားေသာမုဒ္တြင္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုျမန္ဆန္စြာ
သက္၀င္လာေစရန္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာလက္ဟန္အမူအယာမ်ားကို
သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

OPPO Neo 5 လြယ္ကူေသာစခရင္ရိုက္ခ်က္မ်ား

လြယ္ကူေသာစခရင္ရိုက္ခ်က္မ်ား

စခရင္႐ိုက္ခ်က္ကိုျမန္ဆန္စြာအသံုးျပဳရန္ လက္ေခ်ာင္းသံုးေခ်ာင္းျဖင့္အေပၚမွေအာက္သို႔ဆြဲခ်လိုက္ပါ။ ႐ိုက္ကူးလိုက္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အလြယ္တကူတည္းျဖတ္ႏိုင္သည္။ စခရင္႐ိုက္ခ်က္မ်ားသည္အဆင္ေျပလြယ္ကူျပီး စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေသာနည္းလမ္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိလက္ေခ်ာင္းထိပ္ေလးမ်ားျဖင့္အလြယ္တကူစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သည္။

အသင့္ရႏုိင္ျခင္း
သင့္တည္ေနရာအတြင္း OPPO ကိရိယာမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူႏိုင္ေသာေနရာကို ရွာေဖြပါ။
၀ယ္ယူရန္ေနရာ ၀င္ၾကည့္ပါ

Dimensions

  အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

Dimensions/Weight
Height 131.9mm
Width 65.5mm
Thickness 8.0 mm
Weight 135 g